Podobne artykuły

Ustawa 2 0

Zmiany na UPWr: Wiodące Zespoły Badawcze powołane

Tagi

 • uczelnia
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • wzb
 • ustawa 2 0
Powołano 15 Wiodących Zespołów Badawczych, które będą pracowały nad rozwojem 7 ewaluowanych dyscyplin UPWr. Przedstawiamy liderów i zakres badań zespołów. 

Zmiany na UPWr: dydaktyka

Tagi

 • uczelnia
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
O zmianach w rekrutacji, tworzeniu nowych kierunków i prowadzeniu studiów w kontekście ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zmiany na UPWr: nowy statut na finiszu

Tagi

 • uczelnia
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
Opracowanie nowego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu weszło w ostatnią fazę. Władze uczelni zapraszają na spotkanie informacyjne i do zapoznania się ze statutem na e-platformie.

Zmiany na UPWr: współpraca z gospodarką

Tagi

 • uczelnia
 • doktoranci
 • pracownicy
 • kontrahenci
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
Ustawa 2.0 pozostawia uczelniom dużą swobodę w podejmowaniu decyzji o kierunkach i formach współpracy z gospodarką, ale jej efekty będą miały znaczenie dla wyników ewaluacji działalności uczelni. 

Zmiany na UPWr: Rada Uczelni

Tagi

 • uczelnia
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy
 • kontrahenci
 • wydarzenia
 • rada uczelni
 • ustawa 2 0
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje wieloma zmianami na polskich uczelniach. Jedną z nich jest powołanie nowego organu – rady uczelni. Jej przewodniczącym na UPWr został Marek Woron.

Zmiany na UPWr: finansowanie

Tagi

 • uczelnia
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
Ustawa 2.0 wprowadza istotne zmiany w finansowaniu polskich uczelni – dziś wyjaśniamy przepisy, które weszły w życie w 2019 roku i zawiłości algorytmów, według których uczelniom przyznawane są pieniądze.

Zmiany na UPWr: kształcenie doktorantów

Tagi

 • uczelnia
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
 • ksztalcenie doktorantow
 • szkola doktorska
 • interdysycplinarna miedzynarodowa szkola doktorska
Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od października kształcenie doktorantów będzie odbywało się w szkołach doktorskich.

Zmiany na UPWr: ewaluacja działalności naukowej

Tagi

 • uczelnia
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
 • ewaluacja nauki
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje wieloma zmianami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi na polskich uczelniach. Dziś opisujemy nowe zasady ewaluacji działalności naukowej uczelni.

Zmiany na UPWr: Wiodące Zespoły Badawcze

Tagi

 • uczelnia
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • wzb
 • zespoly badawcze
 • wiodace zepsoly badawcze
 • ustawa 2 0
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje wieloma zmianami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi na polskich uczelniach. Dziś opisujemy powstawanie na UPWr Wiodących Zespołów Badawczych.

Zmiany na UPWr: dyscypliny i uprawnienia akademickie

Tagi

 • uczelnia
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy
 • wydarzenia
 • ustawa 2 0
 • dyscypliny naukowe
 • dysycpliny wiodace
 • uprawnienia akademickie
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje wieloma zmianami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi na polskich uczelniach. Opisywanie zmian na UPWr rozpoczynamy od nowych dyscyplin naukowych i uprawnień akademickich.