Nr 157/2006 - Wstęp

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
WSTĘP
WSTĘP

Aspiracje pracowników i studentów, a przede wszystkim starania władz uczelni uwieńczone zostały pełnym sukcesem. Od 23 listopada oficjalna nazwa naszej Alma Mater brzmi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Po wielu miesiącach starań uzyskaliśmy wreszcie upragniony uniwersytecki status. Co prawda, główne kryteria dotyczące uprawnień do nadawania stopni naukowych spełnialiśmy od dawna, niemniej integracja nauk biologicznych, rolniczych i weterynaryjnych oraz nauk związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego pozwoliła na odzwierciedlenie w nazwie pełnego wachlarza kierunków kształcenia i obszarów badawczych. Zmiana bowiem nie dotyczyła tylko rzeczownika oddającego status uczelni, ale także przymiotnika określającego jej profil. Nazwa zobowiązuje. Ta refleksja powinna cały czas towarzyszyć radości, z którą niewątpliwie każdy odbiera decyzję Parlamentu potwierdzoną podpisem Prezydenta RP. Wrocław jest teraz miastem dwóch uniwersytetów, co bezspornie podnosi prestiż całego środowiska akademickiego, które w dużym stopniu kształtuje wizerunek nadodrzańskiego grodu, miasta dynamicznego rozwoju i twórczego potencjału. Część tych atutów sytuuje się w środowisku akademickim wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. I jesteśmy z tego dumni. Oby tylko była to szlachetna duma, czego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Redakcja


USTAWA

z dnia 18 października 2006 r.

o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim

Art. 1.

Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nadaje się nazwę „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”.

Art. 2.

Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadaje się nazwę „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”.

Art. 3.

Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku nadaje się nazwę „Akademia Pomorska w Słupsku”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Lech Kaczyński                

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1483, 8 listopada 2006 roku

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót