Nr 157/2006 - Temat miesiąca

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
TEMAT MIESIĄCA
TEMAT MIESIĄCA

Świat należy do entuzjastów
Odznaczenia, medale i nagrody


Święto Nauki Wrocławskiej

Świat należy do entuzjastów

W 61. rocznicę pierwszych wykładów w powojennym Wrocławiu środowisko akademickie Wrocławia oddaje hołd profesorom lwowskim zamordowanym przez hitlerowców oraz więzionym we Wrocławiu profesorom krakowskim – ofiarom akcji Sonderaktion Krakau, dla których wrocławski areszt był przystankiem przed deportacją na drodze do zagłady w obozie koncentracyjnym wv Sachsenhausen. – Wrocław jest miastem wdzięczności – powiedział prof. Tadeusz Luty, cytując słowa kardynała Henryka Gulbinowicza. Kulminacyjnym punktem środowiskowych uroczystości jest wieczorne otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Auli Leopoldyńskiej.

Tradycyjnie, Mszą św. koncelebrowaną w intencji pracowników i studentów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanym ze względu na bliskość obiektów Politechniki Wrocławskiej kościołem politechnicznym, rozpoczęły się środowiskowe obchody Święta Nauki Wrocławskiej. Ze względu na nieobecność we Wrocławiu wszystkich biskupów koncelebrze przewodniczył ks. prof. Józef Pater – rektor PWST, uczestniczył w niej też duszpasterz akademicki ks. Mirosław Maliński. Ks. Paweł Bujak, proboszcz parafii, w okolicznościowej homilii mówił o relacjach nauki i wiary oraz poszukiwaniu prawdy i mądrości.

Złożenie wieńców i kwiatów

pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich oraz pod tablicą przy ul. Sądowej upamiętniającą Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 roku to kolejne tradycyjne punkty środowiskowych uroczystości.

Otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Auli Leopoldyńskiej poświęcone jest zawsze tylko jednemu punktowi – wręczeniu Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

za integrację środowiska

W tym roku nagrodę Kolegium Rektorów przyznało prezydentowi Wrocławia dr. Rafałowi Dutkiewiczowi za jednoczenie wokół wizji rozwoju miasta, jako ośrodka akademickiego, za inicjatywy sprzyjające współpracy uczelni na rzecz środowiska, za promowanie środowiska akademickiego i naukowego na arenie międzynarodowej. Ale zanim prof. Tadeusz Luty wcielił się w rolę laudatora wystąpił jako przewodniczący Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola. Podsumowując ubiegłoroczne prace kierowanego przez siebie gremium, dziękował wojewodzie, marszałkowi i prezydentowi miasta za współpracę i doskonałe partnerstwo. Nakreślił plany na przyszłość: utworzenie w miejsce rozproszonych inicjatyw związanych z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, Centrum Nauki we Wrocławiu, jako miejsca stałej, interaktywnej i przyjaznej prezentacji nauki i sztuki, budowanie kultury innowacyjności poprzez utworzenie we Wrocławiu polskiego oddziału Europejskiego Instytutu Technologicznego, realizację programu EIT-plus, opartego na sześciu filarach obejmujących oprócz edukacji, badań i innowacyjności, filary: samorządowy, regionalny i wzrostu.

Święto Nauki zakończył

uroczysty koncert

w kościele uniwersyteckim pod patronatem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rektora Akademii Muzycznej. Na długo przed rozpoczęciem na pl. Uniwersytecki ściągały tłumy melomanów z całego środowiska akademickiego Wrocławia, bowiem w programie zapowiedziano „Dzwony” Sergiusza Rachmaninowa, a Orkiestrą Symfoniczną dyrygował Jerzy Maksymiuk. Wystąpił też Chór Feichtinum wrocławskiej Akademii Muzycznej, Consonanza Politechniki Wrocławskiej i Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego oraz soliści: Ewa Czermak (sopran), Krzysztof Szmyt (tenor) i Bogdan Makal (bas).

(mwj)


15 listopada – Święto Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Odznaczenia, medale i nagrody

Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Medale Komisji Edukacji Narodowej, medale „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i uczelniane odznaki, wyróżnienia dla uczelni i zespołów twórców rozwiązań technicznych nagrodzonych w konkursie NOT o tytuł „Dolnośląski Mistrz Techniki za 2004 rok”, nagrody rektora indywidualne i zespołowe, a także dokumenty patentowe oraz listy gratulacyjne dla studentów i doktorantów wręczono podczas tegorocznego Święta Akademii Rolniczej w dniu 15 listopada. Program artystyczny zapewnił Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok”.

– Mam zaszczyt, w imieniu Wysokiego Senatu, kierownictwa uczelni i własnym, bardzo serdecznie i gorąco wszystkich Państwa powitać w dniu Święta Nauki Wrocławskiej i święta naszej uczelni. Zbiega się ono z obchodami 55-lecia działalności uczelni oraz przekształcenia jej w Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – powiedział rektor prof. Michał Mazurkiewicz. Powitał: wicewojewodę dolnośląskiego i wicekuratora oświaty, rektorów i prorektorów wrocławskich uczelni, prezesa Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i prezesa komisji konkursowej nagród NOT, przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z uczelnią oraz byłych rektorów i doktorów honoris causa AR. Rektor podkreślił, że w drugie półwiecze swego funkcjonowania uczelnia weszła z bogatym dorobkiem na wszystkich płaszczyznach akademickiej działalności. Wyliczając osiągnięcia w wielu dziedzinach, podkreślił, że nie byłoby tych wszystkich sukcesów, gdyby nie zaangażowanie i wysiłek licznego grona pracowników uczelni, którzy dziś odbierają zasłużone odznaczenia i nagrody.

Państwowe i resortowe

– Tylko siedem na 52 wnioski zgłoszone przez uczelnię o przyznanie odznaczeń państwowych zostało zaakceptowanych – powiedział prof. Roman Kołacz. – Jest to dla nas decyzja niesprawiedliwa, krzywdząca i wysoce niesatysfakcjonująca – dodał, prosząc wicewojewodę dolnośląskiego Romana Kulczyckiego o wręczenie Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi siedmiu pracownikom uczelni. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: prof. Zenobiusz Dmowski, dr hab. Paweł Gajewczyk, prof. Zygmunt Gil, dr hab. Leszek Romański, prof. Waldemar Rymowicz, a Brązowy Krzyż Zasługi: dr hab. Paweł Chorbiński i dr hab. Józef Błażewicz. Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczyła wicekurator oświaty Stanisława Kos. Otrzymali je: prof. Norbert Pospieszny, prof. Józef Ryznar, dr hab. Andrzej Świątkiewicz, prof. Czesław Wawrzeńczyk, dr Anna Weinmann i prof. Maria Wojtatowicz.

Odznaczenia uczelniane

Medal „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”otrzymali: mgr inż. Jerzy Albin, prof. Józef Dębowy, prof. Witold Golnik, prof. Janusz Kuźniewicz, prof. Wacław Leszczyński i prof. Alicja Żechałko-Czajkowska. Odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” uhonorowano 26 osób Dobrosławę Brzost, dr. Romana Dąbrowskiego, Jana Dębickiego, mgr inż. Barbarę Dymkowską, mgr inż. Ewę Formicką, inż. Krystynę Heller, mgr inż. Annę Jeżysz, dr hab. Ewę Jodkowską, dr. Zbigniewa Jurzyka, Barbarę Kołakowską, Barbarę Lewandowską, dr hab. Ewę Łukaszewicz mgr inż. Teresę Madej, mgr. Wojciecha Małeckiego, Sylwestra Molka, Tomasza Okurzanego, Ewę Sapetę, Iwonę Sawicką, Bogdana Semika, dr. Stanisława Serafina, Ewę Sławińską, dr. Marka Staffę, Barbarę Staniszewską, inż. Marię Stasieńko, Tadeusza Woźniaka i mgr Mirosławę Zielińską. Na koniec tej części uroczystości głos zabrał wicewojewoda Kulczycki. – Wrocławska Akademia Rolnicza to nie tylko 55-letnia tradycja, ale też ogromny dorobek naukowy i dydaktyczny oraz tysiące absolwentów, którzy znajdują pracę w miastach i miasteczkach Dolnego Śląska. Sam jestem absolwentem tej uczelni i pochodzę z małej, dolnośląskiej miejscowości – powiedział.

Wyróżnienia NOT

w konkursie „Dolnośląski Mistrz Techniki za 2004 rok” wręczył dr hab. Czesław Szczegielniak i prof. Kazimierz Banyś. W imieniu wyróżnionych zespołów dyplomy odebrali prof. Zbigniew Dobrzański oraz dr Janusz Kuchmister, a puchary dla uczelni – rektor prof. Michał Mazurkiewicz i prorektor prof. Roman Kołacz.

Nagrody Rektora

przyznano, jak co roku, za osiągnięcia naukowe, w tym za prace habilitacyjne, indywidualne i zespołowe, za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, nagrody indywidualne za osiągnięcia dydaktyczne, w tym za autorstwo skryptu, i za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Przyznano aż 79 nagród za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej – 33 osoby otrzymały nagrody zespołowe pierwszego stopnia, a 26 – drugiego. Nagrody indywidualne pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne otrzymały cztery osoby. Łącznie przyznano ponad 258 nagród.

Rekordowa liczba patentów

Wręczono też, jak co roku dokumenty patentowe. Było ich stosunkowo dużo – 13 patentów na wynalazki oraz dwa prawa ochronne na wzory użytkowe. Dwa zespoły uzyskały aż po trzy patenty na wynalazki. Łącznie dziewięć zespołów odebrało patenty na wynalazki i dwa na wzory użytkowe. To swoisty rekord.

Listy gratulacyjne

dla doktoranta z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz studentki i doktorantki Katarzyny Mazurek z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt za sukcesy w IV Mistrzostwach Szkół Wyższych w Jeździectwie wręczył rektor prof. Michał Mazurkiewicz, a prorektor prof. Józefa Chrzanowska, składając im gratulacje, nawiązała do utrwalonego w polskiej tradycji zamiłowania środowisk akademickich do sportu jeździeckiego. W imieniu nagrodzonych głos zabrał prof. Józef Dębowy.

(mwj)

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót