Nr 157/2006 - Z prac SKN

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
Z PRAC SKN
Z PRAC SKN

Obóz naukowy SKN Zoologów i Ekologów

Wakacje z krowami

Przywitaniem z Dariuszem Matkowskim, właścicielem fermy bydła mięsnego w Słońsku, rozpoczął się tegoroczny dziesięciodniowy obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Zoologów i Ekologów. Słońsk to miejscowość położona w okolicy Parku Narodowego „Ujście Warty”, jednego z najcenniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w Polsce. Gospodarstwo pana Dariusza obejmuje pastwiska leżące między innymi na terenie Parku Narodowego i otuliny.

Przewodnimi tematami obozu były: badanie behawioru bydła w systemie wypasu wolnego, hierarchii w stadzie oraz badania pasożytów wewnętrznych bydła. Prowadzono też obserwacje awifauny. Prace badawcze prowadzone były na rozległych łąkach i pastwiskach wchodzących w skład Parku Narodowego. Bydło i konie są tam wypasane przez cały rok. Zapobiega to, podobnie jak wykaszanie, wtórnemu zarastaniu terenów lęgowych ptactwa wodnego roślinnością leśną. Oprócz codziennych zajęć badawczych studenci mieli okazję poznać walory okolicy. Pierwsza wycieczka skierowana była do siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty”, w czasie której wysłuchano prelekcji dotyczącej zasobów fauny i flory w Parku. Po prelekcji studenci przeszli ścieżką dydaktyczną oraz „ptasim szlakiem”, który prowadzi przez atrakcyjne tereny lęgowe ptactwa wodnego. Dzięki uprzejmości pana Matkowskiego możliwe było poznanie gospodarstwa „od kuchni”. Studenci uzyskali wyczerpujące informacje na temat produkcji zwierzęcej prowadzonej w gospodarstwie. Niecodziennym przeżyciem była obserwacja, dziko pasącego się stada ponad tysiąca sztuk bydła różnych ras oraz towarzyszącego im, także dzikiego, stada koni. Widok tak dużej liczby zwierząt, które nie pozwalały podejść zbyt blisko do siebie, spacerujących po rozległych łąkach przywodził na myśl Dziki Zachód.

Miłą niespodzianką podczas pobytu okazała się wizyta przedstawicieli grona dydaktycznego uczelni, w tym prodziekana dr. hab. Ryszarda Polechońskiego. Wykładowcy w czasie swojego dwudniowego pobytu w Słońsku, poza własnymi badaniami, udzielili wielu cennych wskazówek dotyczących prowadzonych przez studentów prac badawczych.

Pod koniec obozu pracownicy Parku Narodowego zorganizowali wyprawę łodziami po Warcie i jej dopływach. Podczas niej udało się zaobserwować wiele rzadkich gatunków ptaków, m.in. bielika, tracza nurogęś wraz z młodymi, czaplę białą oraz mnóstwo rybitw, które w Parku występują bardzo licznie. Oprócz obserwacji ptaków studenci zapoznali się ze sposobem tropienia szopa pracza przy pomocy obroży telemetrycznej.

Poza sprawami dydaktycznymi obóz służył integracji członków koła naukowego. Nie dziwi więc fakt, że wolne popołudnia uczestnicy spędzali nad pobliskim jeziorem Radachowskim, a wieczorne spotkania w pubie „Pod Strzechą” cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podsumowując, obóz naukowy dostarczył wszystkim studentom, którzy w nim uczestniczyli, niezapomnianych wrażeń, a zdobyte doświadczenia z całą pewnością zostaną skrzętnie wykorzystane w zbliżającym się roku akademickim. Prawdą okazało się również stwierdzenie, że nauka często chodzi w parze z zabawą, ponieważ dziesięciodniowy pobyt na łonie natury był niesamowitą gratką dla każdego spośród uczestników.

Aleksandra Czyż, Marcin Durkalec,
SKN Zoologów i Ekologów

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót