Nr 157/2006 - Recenzje

SPIS TREŚCI | WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | AKTUALNOŚCI | Z SENATU | PUBLICYSTYKA | KRÓTKO | KONFERENCJE | RELACJE | Z PRAC SKN | Z WYDZIAŁÓW | RECENZJE | WSPOMNIENIA

Początek

 MIESIĘCZNIK NR 157 GRUDZIEŃ 2006 
RECENZJE
RECENZJE

Nowości uczelnianego wydawnictwa

Książka stanowi kompleksowe opracowanie materiału dotyczącego chowu i hodowli nutrii, w treści swej całkowicie odpowiada tytułowi. Jest starannie przygotowana, dzięki czemu czytanie jej oraz przyswajanie wiadomości przez czytelnika są niezwykle łatwe. Całość opracowania podzielona została na 15 rozdziałów przedstawionych w sposób chronologiczny, typowy dla tego rodzaju opracowań – czytamy w recenzji monografii. Wstęp, będący pierwszym rozdziałem książki, został poświęcony historii hodowli nutrii na świecie i w kraju, skali produkcji skór nutriowych w Polsce po II wojnie światowej, łącznie z prognozą na lata następne. Autorzy poświęcili część wstępu twórcom hodowli nutrii w kraju. W kolejnych rozdziałach przedstawiono informacje na temat skóry i okrywy włosowej, genetycznych podstaw hodowli nutrii, zasad rozmnażania, żywienia i użytkowania nutrii, m.in. propozycji z zakresu sztuki kulinarnej. W monografii znajduje się też rozdział na temat założeń technologicznych niezbędnych do projektowania ferm nutrii wraz kalkulacją ekonomiczną, co może być przydatne w podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku własnej działalności gospodarczej. Opisane przez autorów metody służące obliczaniu rachunku ekonomicznego oparte są na wyszczególnionych wskaźnikach ekonomicznych.

Książka jest bogato ilustrowana, pomieszczono w niej ponad 50 barwnych fotografii, a na końcu materiał reklamowy Przedsiębiorstwa Obrotu Skórami NUTREX, co obniżyło koszty wydania.

(mwj)

 

 Ostatnie zmiany wykonał  

W górę

Powrót