Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Współpraca z zagranicą

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Goście z Tadżykistanu z wizytą we Wrocławiu

Wdrażanie procesu bolońskiego

Prorektor Khurshed Teshaev oraz dziekan Rustam Nazarow z Tadżyckiego Uniwersytetu Technologicznego byli gośćmi wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w dniach od 3 do 4 lutego. Wizyta odbywała się w ramach programu TEMPUS (UM JEP 27129-2006) „Bologna process promotion in Tajikistan through the reorganisation of international relation offices”.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspólnie z Uniwersytetem w L'Aquila i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie realizowały projekt, którego celem była promocja procesu bolońskiego poprzez reorganizację biura programów międzynarodowych w filii Tadżyckiego Uniwersytetu Technologicznego w Kulob, mieście o 2700-letniej historii, położonym około 200 km na południowy wschód od Duszanbe (około 70 km od granicy z Afganistanem).

Dla beneficjentów projektu przeprowadzono kursy języka angielskiego, zakupiono sprzęt komputerowy oraz, w trakcie wizyt studyjnych w uczelniach europejskich, przedstawiono zasady realizacji współpracy międzynarodowej.

Robocze spotkania i zwiedzanie

Podczas krótkiej wizyty na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu goście z Kulob spotkali się z Haliną Wilczyńską, kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą, oraz Jadwigą Bolechowską, uczelnianym koordynatorem programu Erasmus. Celem spotkań było przedstawienie funkcjonowania i zakresu obowiązków pracowników Działu Współpracy z Zagranicą. Delegacja z Tadżykistanu spotkała się również z dr inż. Joanną Markowską, kierownikiem Centrum Kształcenia na Odległość oraz z dr. inż. Jackiem Markowskim, którzy omówili funkcjonowanie CKnO oraz zasady tworzenia programów edukacyjnych i ich wprowadzania na platformę internetową. Dr inż. Małgorzata Kaźmierska i mgr inż. Ewelina

Siepka z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością oprowadziły gości po laboratoriach, omówiły główne kierunki badań i zakres projektów realizowanych w jednostce. W trakcie wizyty na Biskupinie pracownicy Instytutu Inżynierii Rolniczej – dr inż. Adam Luberański, dr inż. Gabriel Czachor oraz mgr inż. Wiesław Tomaszewski – zaprezentowali Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Centrum Bioinżynierii. Podczas spotkania z prodziekanem prof. Leszkiem Romańskim przedstawione zostały plany Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w zakresie wykorzystania energii wodnej, słonecznej, wiatru, zastosowania pomp ciepła a także zagospodarowania biomasy.

Dyskusja

Podczas pobytu zorganizowane zostały dwa spotkania robocze, w trakcie których dyskutowano o problemach związanych z wdrażaniem procesu bolońskiego w Tadżykistanie oraz przygotowaniem zaleceń i zadań jakie powinny być przedstawione w sprawozdaniu z projektu.

Wizyta delegacji z Tadżyckiego Uniwersytetu Technologicznego była ostatnim punktem projektu, w realizacji którego brali udział: Tomasz Haglauer z Biura Programów Międzynarodowych, prof. dr hab. Piotr Nowakowski z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

Tomasz Haglauer

 

Powrót