Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Krótko

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

KRUWOCZ na politechnice Opolskiej
Tytuły profesorskie dla Mariana Mokwy i Piotra Nowakowskiego
Edukacja ekologiczna ziębickiej młodzieży
Metropolita Wrocławski w siedzibie NOT o etyce inżyniera


KRUWOCZ na politechnice Opolskiej

Sprawa honorowego patronatu nad XXVII Obozem Adaptacyjnym w Białym Dunajcu była pierwszym punktem obrad Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry 16 lutego na Politechnice Opolskiej. Obóz w Białym Dunajcu organizowany jest od 1984 roku, obecnie przez 10 wrocławskich i dwa opolskie duszpasterstwa akademickie nieprzerwanie. Odbywa się w pierwszych tygodniach września i skierowany jest do studentów pierwszych lat studiów. W tym roku obóz planowany jest w dniach od 1 do 15 września. Kolegium jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie objęcia patronatem obozu w Białym Dunajcu. Jednocześnie postanowiono, że w imieniu KRUWOCZ obóz odwiedzą rektorzy: profesorowie Ryszard Andrzejak i Tadeusz Więckowski oraz gen. bryg. Krzysztof Jaklewicz i ks. prof. Waldemar Irek. Prof. Andrzejak zaapelował do rektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Politechniki Częstochowskiej o rozpropagowanie ideę tego obozu w swoich uczelniach, aby ich studenci również mogli wziąć w nim udział.

Kolejnym punktem była sprawa patronatu nad Wrocławskim Salonem Maturzystów. Salon organizowany jest co roku we wrześniu, a współorganizatorami imprezy są m.in. okręgowe komisje egzaminacyjne oraz miejskie i wojewódzkie władze edukacyjne. Kolegium jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym Wrocławskiego Salonu Maturzystów. Sprawę legitymacji studenckiej przedstawił prof. Tadeusz Więckowski, który – rozdając rektorom materiały prezentujące możliwości zwiększenia funkcjonalności elektronicznej legitymacji – zaproponował, aby zapoznali się z propozycjami i na następnym posiedzeniu zdecydowali, co z nich będzie realizowane. Poinformował, że integracja legitymacji z kartą miejską jest na etapie zaawansowanym. Prof. Marek Bojarski zaproponował, aby informację dotyczącą kosztów związanych z legitymacją przesłać do członków kolegium na tydzień przed kolejnym posiedzeniem, aby każdy miał możliwość zapoznania się z nią wcześniej. Na Politechnice Opolskiej funkcjonuje elektroniczna legitymacja zarówno studencka, jak i legitymacja pracownicza. Legitymacja studencka ma funkcjonalność karty bibliotecznej oraz umożliwia dostęp do akademika. Legitymacja pracownicza stanowi identyfikator i jest podstawą do wydawania kluczy do pomieszczeń. Trwają prace nad tym, aby legitymacja ta stała się również pilotem umożliwiającym wjazd na teren uczelni. Zadecydowano, że po zapoznaniu się z kosztorysem i omówieniem sprawy w uczelniach na następnym posiedzeniu kolegium podejmie decyzję w sprawie legitymacji studenckiej. Ostatnim punktem posiedzenia była sprawa ustalenia terminów inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w uczelniach. Rektorzy wysłuchali też informacji na temat sytuacji prawnej dotyczącej wykupienia obiektu mieszkalnego będącego przedmiotem sporu pomiędzy Fundacją "Pro Homine" a Spółdzielnią Mieszkaniową "Wrzos", którą przedstawił prof. Tadeusz Więckowski.


Tytuły profesorskie dla Mariana Mokwy i Piotra Nowakowskiego

Prezydent Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora 116 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich byli profesorowie Marian Mokwa z Instytutu Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Piotr Nowakowski z Zakładu Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych w Instytucie Hodowli Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W gronie zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego naukowców było osiem osób z Wrocławia: Janusz Boratyński z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Helena Wesołowska z Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki biologiczne), Wacław Weyde z Akademii Medycznej we Wrocławiu (nauki medyczne), Piotr Cichosz, Wanda Barbara Kononowicz i Barbara Namysłowska-Wilczyńska z Politechniki Wrocławskiej (nauki techniczne) oraz Marian Mokwa i Piotr Nowakowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (nauki rolnicze).

(mwj)


Edukacja ekologiczna ziębickiej młodzieży

O nowoczesnych technikach w zakresie ekologii opowiadali ziębickiej młodzieży naukowcy z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach współpracy uczelni z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach zajęcia prowadzili znani wykładowcy. Prodziekan dr hab. Leszek Romański opowiadał o możliwościach związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych na Dolnym Śląsku. Okazuje się, że w Ziębicah są doskonałe warunki do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja dr. Przemysława Bukowskiego dotycząca wytwarzania wodoru jako ekologicznego paliwa.

(kk)


Metropolita Wrocławski w siedzibie NOT o etyce inżyniera

„Zasady prymatu etyki nad techniką w kształtowaniu postaw moralnych inżyniera” – to tytuł wykładu, który wygłosił abp Marian Gołębiewski w siedzibie wrocławskiego NOT podczas seminarium, które odbyło się 26 lutego. Humanistyczny wymiar pracy inżyniera arcybiskup podkreślał w sposób szczególny. Zasady, które omawiał, płyną z ogólnych przesłanek i odnosił je do pracy inżyniera. – Ofensywa technokratyzmu może unieszczęśliwić człowieka, prowadząc do jego alienacji, dlatego tak ważny jest prymat etyki nad techniką, która z kolei jest konsekwencją prymatu człowieka nad rzeczą. Seminarium prowadził prezes zarządu wrocławskiego NOT dr hab. Czesław Szczegielniak, a w dyskusji wzięli udział m.in.: prof. Tadeusz Więckowski – rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Maria Straś-Romanowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i rektor prof. Roman Kołacz, który podkreślił, że projekty inżynierów nie powinny szkodzić człowiekowi.

(mwj)

 

Powrót