Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Aktualności

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Dwa razy potrójne szczęście
Prezentacje, wykłady, zwiedzanie
Wzorowy beneficjent
Wymiana danych i informacji


Uczelnia wspiera studenckie rodziny z dziećmi

Dwa razy potrójne szczęście

Okazuje się, że trojaczki to nasza uczelniana specjalność. Dwie studenckie pary z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego zostały rodzicami trojaczków. W styczniu Magdalena Kasprzyk, studentka III roku gospodarki przestrzennej, powiła Łucję, Matyldę i Kacpra, a w sierpniu ubiegłego roku Daniel Brzeziński, student II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska, został szczęśliwym ojcem Stanisława, Jana i Zbigniewa. Dwie rodziny spotkało potrójne szczęście.

Rektor prof. Roman Kołacz i dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. Jerzy Sobota postanowili połączyć siły i wesprzeć obie rodziny zapomogami pieniężnymi, przyznając łącznie po trzy tysiące złotych dla każdej z nich.

„Chciałbym Pani, w imieniu własnym oraz kierownictwa naszej uczelni, serdecznie pogratulować narodzin trojaczków – córek Łucji i Matyldy oraz syna Kacpra. Jestem niezmiernie wzruszony mogąc złożyć Pani najszczersze życzenia – przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i wszystkiego najlepszego, zarówno dla Pani, jak całej, w tak niezwykły sposób powiększonej rodziny. Jestem przekonany, że cud macierzyństwa przyniesie Pani wiele radości i mam nadzieję, że być może w przyszłości trojaczki urodzone przez studentkę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będą kontynuowały rodzinną tradycję, podejmując naukę na naszej uczelni” – napisał rektor prof. Roman Kołacz w liście gratulacyjnym skierowanym do Magdaleny Kasprzyk – matki trojaczków.

Redakcja „Głosu Uczelni” dołącza się do tych gratulacji, życząc równocześnie Pani Magdalenie radości z macierzyństwa i pociechy z pociech.

(mwj)


Dzień na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Prezentacje, wykłady, zwiedzanie

Ponad czterystu uczniów z dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w naukowym spotkaniu z Uniwersytetem Przyrodniczym, które odbyło się 3 marca. Obejrzeli prezentację i film o uczelni, wysłuchali wykładów i zwiedzili uczelniane laboratoria na wydziałach. Zawsze bliższe jest to, co znamy. Przy wyborze kierunku studiów, uczelnia będzie już im znana. I o to właśnie chodzi.

Prorektor prof. Alina Wieliczko przywitała uczniów zgromadzonych licznie w Auli Jana Pawła II w imieniu władz uczelni. Przedstawiając prezentację, opowiedziała nie tylko o ofercie dydaktycznej i socjalnej dla studentów, ale także o współpracy z zagranicą i regionem, działalności wydawniczej, inwestycjach, certyfikatach, kadrze naukowej i jej rozwoju, grantach i projektach europejskich itp. Słowem przegląd dorobku uczelni . Krótki pięciominutowy film promocyjny zatytułowany „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – NATURALNY WYBÓR”, adresowany wprost do kandydatów na studia, nagrodzony został oklaskami.

Wykłady naukowe

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać pięciu 20-minutowych wykładów: Chemia żywi, leczy i zbliża prof. Czesława Wawrzeńczyka, Kiedy wyczerpiemy zasoby naturalne ziemi prof. Cezarego Kabały, Nowoczesne metody w diagnostyce chorób prof. Krzysztofa Kubiaka, Rola GIS w społeczeństwie informacyjnym dr. Adama Iwaniaka i Czy są nam potrzebne wzmacniacze? dr. Macieja Adamskiego. Wydawałoby się, że akademickimi wykładami trudno będzie zainteresować uczniów oczekujących szybkiego, komunikatywnego przekazu. Ale wykładowcy dołożyli starań i ich wystąpienia były na tyle atrakcyjne, że wielokrotnie nagradzano je oklaskami. Feromony w relacjach kobieta – mężczyzna, czy redbull jako wzmacniacz to tylko niektóre przykłady z chwytliwych tematów wykorzystanych przez prelegentów.

Zwiedzanie laboratoriów i pracowni

Po wykładach uczniowie mieli okazję zwiedzić pracownie, laboratoria i sale wykładowe na wydziałach, które mogli sobie wybrać, oraz zobaczyć, jak wyglądają zajęcia prowadzone ze studentami.

Podsumowanie pani prorektor

Na zakończenie dnia spędzonego przez uczniów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pani prorektor prof. Józefa Chrzanowska podsumowała spotkanie i raz jeszcze zaprezentowała uczelnię, tym razem kładąc nacisk na ofertę dydaktyczną, kierunki i specjalności oraz cały pakiet socjalny i kulturalny oferowany studentom. Na rezultaty tego spotkania przyjdzie poczekać do lipcowej rekrutacji.

(mwj)

Szkoły, z którymi wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy ma podpisane umowy

  • Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów chłopskich w Bożkowie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tateusza Kościuszki w Ziębicach
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego z Ziębicach
  • Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
  • Zespół Szkół Przyrodniczych im. Macieja Rataja w Głogowie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu
  • Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy na pierwszym miejscu rankingu

Wzorowy beneficjent

W celu zmobilizowania beneficjentów środków europejskich do realizowania projektów zgodnie z umowami i zaplanowanym harmonogramem, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego co miesiąc podaje ranking dotyczący terminowego rozliczenia wniosków. W pierwszym rankingu opublikowanym na stronach urzędu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zajął pierwszą pozycję.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje cztery projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: budowę Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego, zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz modernizację zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach. Łączna wartość projektów wynosi 82 mln złotych, zaś dofinansowanie w ramach europejskich funduszy strukturalnych sięga ponad 36 mln złotych. Przygotowywane są kolejne dwa wnioski dotyczące przebudowy stacji badawczo-dydaktycznej na ośrodek edukacji ekologicznej Samotwór oraz przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Obecnie trwają przygotowania do rozdysponowania Krajowej Rezerwy Wykonania, którą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podzieli pomiędzy województwa najskuteczniej wykorzystujące unijne fundusze. Najlepsze regiony mogą dodatkowo otrzymać od 120 do prawie 400 mln zł – zapewnił Ireneusz Ratuszniak, dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w urzędzie marszałkowskim. Każde z szesnastu polskich województw ma taką samą możliwość, by ubiegać się o dodatkowe fundusze, ale przy ich podziale decydują dwa czynniki: wartość podpisanych umów oraz wydatków certyfikowanych, czyli takich, o których refundację beneficjenci już zwrócili się do urzędu marszałkowskiego i które następnie zatwierdziła Komisja Europejska. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, Dolny Śląsk plasuje się na wysokiej, drugiej po Wielkopolsce pozycji.

Aby spełnić drugi warunek w 2010 roku i urzędników, i beneficjentów, czeka spore wyzwanie. Premia w postaci dodatkowych środków zostanie rozdysponowana na realizację kolejnych projektów w ramach RPO WD. Jej przyznanie zależy to od tego, czy beneficjenci będą realizowali swoje projekty zgodnie z umowami i zgodnie z harmonogramami – zaznaczył marszałek Marek Łapiński.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 przeznaczono ponad miliard euro. Prawie 90 procent tej kwoty zostało już rozdysponowane – beneficjentami były gminy i powiaty, ale także szpitale, przychodnie, fundacje i muzea oraz uczelnie.

(mwj)


Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju

Wymiana danych i informacji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, reprezentowany przez rektora prof. Romana Kołacza, zawarł porozumienie o współpracy z Głównym Geodetą Kraju Jolantą Orlińską. Umowę podpisano 29 stycznia 2010 roku.

Współpraca będzie dotyczyć rozwoju infrastruktury danych przestrzennych i systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS w zakresie wymiany danych i informacji, realizowania wspólnych projektów związanych z rozwojem infrastruktury danych przestrzennych, prowadzenia szkoleń dla pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, a także gromadzenia, przetwarzania, zarządzania, wymiany, udostępniania i publikacji danych przestrzennych, budowy węzłów infrastruktury danych przestrzennych i geoinformacyjnych usług sieciowych, testowania serwisów systemu ASG-EUPOS oraz przetwarzania danych meteorologicznych rejestrowanych na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS.

Za realizację porozumienia odpowiada Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

* * *

Podczas konferencji „Wielofunkcyjne systemy stacji referencyjnych GNSS w Europie”, zorganizowanej w marcu 2002 roku w Berlinie, narodziła się idea budowy ogólnoeuropejskiego systemu pozycjonowania. w 2003 roku rozpoczęto budowę systemu EUPOS® (ang. European Position Determination System). W projekcie uczestniczy 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Poprzez Narodowe Centra Usługowe (ang. National Service Centres – NSC) systemy pozycjonowania założone w poszczególnych krajach połączone są w jeden międzynarodowy system, którym zarządza Międzynarodowy Komitet Sterujący (ang. International Steering Committee – EUPOS® ISC). Krajowe systemy budowane są w ramach inicjatywy EUPOS® w oparciu o jeden standard.

W ramach inicjatywy EUPOS® Polska uczestniczy w grupach roboczych przy opracowaniu międzynarodowych standardów technicznych:

 TCI – (ang. EUPOS® Technical Cooperation with the Industry) grupa robocza czuwająca nad komunikacją pomiędzy dostawcami usług pozycjonowania w systemie EUPOS® i ich odbiorcami z różnych gałęzi przemysłu, w celu promowania koncepcji jednorodnego systemu pozycjonowania w ramach EUPOS® na obszarze Europy,

 SQII – (ang. EUPOS® Working Group on System Quality, Integrity and Interference Monitoring) rolą tej grupy roboczej jest zapewnienie wysokiej jakości usług i funkcjonowania systemów referencyjnych na poziomie międzynarodowym.

System precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS, jako część europejskiej inicjatywy EUPOS®, zbudowany został w oparciu o wypracowany, jednolity standard. Jednym z trzech jego głównych segmentów jest segment odbiorczy. Jego rola polega na zbieraniu danych obserwacyjnych do satelitów GNSS i przekazywaniu ich w czasie rzeczywistym do Centrum Obliczeniowego. Składa się on z równomiernie rozłożonych na obszarze Polski i państw sąsiadujących stacji referencyjnych GNSS. Segment ten rozwija się bardzo dynamicznie i stanowią go obecnie 84 stacje z modułem GPS, 14 stacji z modułem GPS/GLONASS oraz 20 stacji zagranicznych. Projekt wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS został zrealizowany przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP).

 

Powrót