Wyszukiwarka

Nr 195/2010 - Wstęp

Głos uczelni     WSTĘP | TEMAT MIESIĄCA | Z SENATU | AKTUALNOŚCI | KRÓTKO | PREZENTACJE | RELACJE | W ŚRODOWISKU | PODSUMOWANIA | SPRAWY STUDENCKIE | WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | KULTURA | Z WYDZIAŁÓW | SYLWETKI
MIESIĘCZNIK NR 195 KWIECIEŃ 2010

Od pięciu lat nie ma Go wśród żyjących. Odchodził na oczach świata, a świat w tym czasie wstrzymał oddech. Tłumnie żegnano Go na ulicach, placach, w kościołach i przed telewizorami. Zmienił oblicze ziemi, kruszył zatwardziałe serca, garnęły się do Niego tłumy, ale tylko nieliczni mieli okazję spotkać Go osobiście i z bliska. Byli wśród nich poprzedni rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a retrospekcję z tych niezapomnianych spotkań zamieszczamy na fotografiach obok. Piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II uroczyście obchodzić się będzie w środowisku wrocławskim i zapewne w wielu miejscach Polski i świata. Uniwersytet Przyrodniczy włącza się w te obchody, a we Wrocławiu je inauguruje. Uroczystość, która odbędzie się 25 marca w Auli Jana Pawła II, będzie wieczorem poetycko- refleksyjnym. Złożą się nań m.in. wspomnienia ze spotkań z Papieżem, którymi podzieli się kardynał Henryk Gulbinowicz. Będzie też okazja do obejrzenia wystawy fotografii byłych rektorów i pracowników uczelni z Janem Pawłem II. W imieniu rektora zapraszamy na tę uroczystość.

Redakcja

 


 

   

Z okazji zbliżających się Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzenia radości
oraz nadziei
płynącej z pustego grobu Chrystusa
i aby Wielkanocny czas
dał wytchnienie
od codziennych trosk
oraz szczodrze obdarzył pomyślnością,
składa redakcja GŁOSU UCZELNI

 


 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Jak pomóc fundacji FUNDAR?

W celu przekazania wyliczonego 1% podatku należy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 (część O poz. 305) i PIT-37 (część H poz. 124) nazwę fundacji:

Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „FUNDAR”, KRS 0000214131 (PIT-36 część O poz. 306, PIT-37 część H poz. 125), oraz obliczoną kwotę w rubrykę „Wnioskowana kwota” (PIT-36 poz. 307, PIT-37 poz. 126). Zgłoszenia można dokonać do 30 kwietnia 2010 roku.

Środki uzyskane tą drogą przeznaczane są na pomoc stypendialną dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Od momentu uzyskania statusu OPP fundacja FUNDAR przydzieliła ponad 50 stypendiów dla studentów wskazanych przez dziekanów. Przy tej okazji pragniemy podziękować wszystkim osobom, które dokonały wpłat na konto fundacji.

 

Powrót