Czasopismo „Głos Uczelni”

„Głos Uczelni” ukazuje się od października 1992 roku. Przez pierwsze 18 lat wydawany był jako miesięcznik, a redagowały go: Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie. Ostatni, 200. numer pod ich redakcją ukazał się w październiku 2010 roku. Od 201. do 221. numeru „Głos Uczelni”, jako dwumiesięcznik, redagowała dr Ewa Jaworska.  Rok 2015 to kolejne zmiany –  „Głos Uczelni” stał się czasopismem internetowym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Katarzyna Kaczorowska z Gazety Wrocławskiej, jej współpracownikiem dziennikarka Martyna Jabłońska.