Podziękowania syna prof. Zbigniewa Jary, Adama Jary

Serdecznie dziękuję Rektorowi i Senatowi, Dziekanowi i pracownikom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Kierownikowi oraz współpracownikom i przyjaciołom z Katedry Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za wyrazy współczucia oraz  obecność delegacji uczelni na uroczystości pogrzebowej mojego Ojca profesora Zbigniewa Jary.