Wyszukiwarka

Doktor Roman Śniady dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Obowiązki dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, z nominacji wojewody dolnośląskiego, od nowego roku pełni doktor Roman Śniady z Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.

Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.