80-lecie urodzin profesora Ryszarda Badury

Profesor Ryszard BADURA – uznany w kraju i za granicą autorytet w zakresie chirurgii weterynaryjnej, współautor pionierskich rozwiązań w tej dziedzinie, w dniu 3 listopada 2003 kończy 80 lat.

Prof. Ryszard Badura prowadzi jedyną w Polsce specjalizację z chirurgii weterynaryjnej, jest doktorem honoris causa dwóch wrocławskich uczelni: Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej, emerytowanym profesorem zwyczajnym wrocławskiej AR (był jej rektorem aż przez cztery kolejne kadencje w latach 1969-1981), odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Współtwórca międzynarodowego Kongresu „Pro Animali”, którego 10. jubileuszowa edycja odbędzie się 15 listopada 2003 we Wrocławiu. Jest znawcą i miłośnikiem muzyki poważnej, regularnie bywa na koncertach w Filharmonii Wrocławskiej.

Główne kierunki badawcze prof. Ryszarda Badury dotyczą ważnych zagadnień chirurgii. Podejmował je samodzielnie i w zespołach weterynaryjnych, w dużej części w układzie interdyscyplinarnym: chirurgia i histologia weterynaryjna, chirurgia, ortopedia, traumatologia, immunologia człowieka, biomechanika, chemia, bioceramika politechniczna.

W dziedzinie traumatologii jako pierwszy wprowadził w polskiej medycynie weterynaryjnej śródszpikowe zespolenie, a później stworzył podstawy unieruchomień płytą, określane jako zespolenie polskie „Zespol”. Jego badania w dziedzinie transplantologii dotyczyły wszczepień tkankowych jako metody stymulacji organizmu autogennymi bodźcami oraz transplantacji fragmentów śledziony i segmentów wątroby. Badania w dziedzinie anestezjologii prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Modrakowskim stworzyły podstawy polskiej anestezjologii weterynaryjnej w oparciu o opracowany schemat znieczulenia złożonego.

Z zakresu zastosowania bioceramiki w medycynie jego znaczące osiągnięcia dotyczą cementów kostnych, implantów ceramiki porowatej, litej i kompozytów w zastosowaniu do procesów patologicznych w tkance kostnej. Opracowane przez zespół prof. Badury wszczepy korundowe do rekonstrukcji stawów oraz protezy przewodów żółciowych zostały wdrożone do produkcji przez Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie. Prof. Ryszard Badura jest autorem i współautorem ponad stu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Szeroka współpraca z zagranicą, w szczególności z wydziałami weterynaryjnymi uniwersytetów w Monachium, Hanowerze, Berlinie, Brnie i Lipsku pozwoliły na stworzenie pod jego przewodnictwem kongresu „Pro Animali”.

Prof. Ryszard Badura przez 20 lat pełnił w uczelni funkcje kolejno prodziekana i dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prorektora i rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przewodniczył kolegium prorektorów, a później rektorów szkół wyższych Wrocławia, był członkiem licznych gremiów działających w obszarze nauki oraz wielu towarzystw naukowych. Liczne jest również grono jego uczniów.

W uznaniu wybitnych zasług prof. Ryszard Badura uhonorowany został licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, uczelnianymi, towarzystw naukowych. Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia przyznało prof. Ryszardowi Badurze nagrodę za integrację wrocławskiego środowiska naukowego.