Grant z NCN na kosmiczny staż

Radosław Zajdel, doktorant w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki, zdobył stypendium w konkursie Narodowego Centrum Nauki ETIUDA 8. Wyjedzie na staż do Niemieckiej Agencji Kosmicznej.
 3 sierpnia 2020 roku

Radosław Zajdel jest na trzecim roku studiów doktoranckich w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego wniosek złożono do Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA 8 na stypendia dla osób mających otwarty przewód doktorski. Spośród 448 starających się, wybrano 84. Doktorant z UPWr wyjedzie na trzy miesiące do Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR, niem. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), gdzie będzie pracował pod opieką prof. Olivera Montenbrucka – inicjatora powstania oraz kierownika grupy badawczej IGS Multi-GNSS Pilot Project (MGEX) działającej w ramach Międzynarodowej Służby GNSS.

radoslaw_zajdel
Radosław Zajdel i prof. Krzysztof Sośnica, jego opiekun naukowy
fot. Tomasz Lewandowski

– Mam nadzieję, że ten wyjazd wykorzystam jak najefektywniej. Staż naukowy będzie trwał 3 miesiące, co w mojej ocenie jest wystarczające do rozpoczęcia współpracy, przeprowadzenia wstępnych analiz oraz pokazania grupie badawczej, z którą planuje się współpracę swojego potencjału. Oczywiście chciałbym jak najwięcej się nauczyć, zyskać nową wiedzę i pomysły na badania i publikacje. Z drugiej strony, chciałbym, aby staż naukowy nie był tylko okazją do „podpatrzenia” jak pracuje inna grupa badawcza, ale początkiem do przyszłej współpracy, a w konsekwencji większych projektów naukowych – mówi Radosław Zajdel i przyznaje, że aktualny model pracy wywołany pandemią coraz lepiej uczy, jak zdalnie utrzymywać kontakty i pracować. – Jadę do naprawdę silnej grupy badawczej darzonej ogromnym autorytetem w środowisku naukowym. To dla mnie niesamowite wyróżnienie, że ludzie tacy jak np. koordynator stażu po stronie jednostki goszczącej prof. Montenbruck, chcą dzielić się ze mną swoją wiedzą.

Radosław Zajdel do Niemiec wyjedzie w ostatnim roku doktoratu, liczy więc na to, że prace, które tam rozpocznie, będą procentować w kolejnych etapach jego kariery naukowej. A ponieważ ostatni rok doktoratu to czas kończenia prac nad rozprawą, zakłada też, że dzięki nowym doświadczeniom zdobytym na stażu będzie ona pełniejsza. Doktorant IGiG zajmuje się wyznaczaniem globalnych parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem systemu satelitarnego Galileo. Dzięki analizie danych, która służy m.in. zwiększeniu jakości parametrów geodezyjnych naukowcy zyskują możliwość zrozumienia czasowych i przestrzennych zmian zachodzących w systemie Ziemskim, takich jak podnoszenie się poziomu wód w oceanach, topnienia lodowców czy monitorowania zmian klimatycznych.

– Instytut Geodezji i Geoinformatyki, w którym na co dzień pracuję, co chwilę święci kolejne mniejsze lub większe sukcesy. Jestem w eksperckiej grupie badawczej, która jest coraz bardziej rozpoznawana i szanowana w międzynarodowym środowisku naukowym, głównie za sprawą bardziej doświadczonych pracowników ale też coraz częściej doktorantów. Niemniej, nieważne w jak silnej jednostce się pracuje, wymiana z innymi prestiżowymi jednostkami jest kluczowa do utrzymania potencjału naukowego, otwierania się na nowe pomysły oraz poszerzania perspektyw na kolejne działania – podkreśla Radosław Zajdel i nie kryje radości ze stypendium NCN. – Ale cieszę się przede wszystkim z każdego nowego doświadczenia czy wyzwania. One dostarczają motywacji i świeżości w wykonywanej pracy, a w konsekwencji nowej energii. I na to liczę w DLR – uśmiecha się Radosław Zajdel.

Stypendysta NCN jest autorem bądź współautorem artykułów naukowych wyłącznie w wiodących czasopismach reprezentowanej dyscypliny naukowej. Sumaryczny IF Jego publikacji wynosi 53.11, a liczba punktów MNiSzW=1830. W wyniku badań nad wyznaczeniem zmienności długości doby z wykorzystaniem systemu Galileo, wyznaczył wartość anomalii w ruchu obrotowym Ziemi, która jest obarczona czternastokrotnie mniejszym dryftem niż taka sama wartość wyznaczona z wykorzystaniem systemu amerykańskiego GPS ze względu na silny rezonans z ruchem obrotowym Ziemi. Tym samym wyniki badań mają oddziaływanie o znaczeniu globalnym oraz istotne przełożenie na rozwój różnych dyscyplin naukowych w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Wygłaszał je też na licznych konferencjach międzynarodowych m.in. IUGG w Montrealu w Kanadzie (2019), Galileo Colloquium organizowanym przez ETH w Zurychu (2019) oraz na 21st International Workshop on Laser Ranging, w Canberrze w Australii (2018) oraz został nagrodzony wieloma prestiżowymi wyróżnieniami np. przez Europejską Agencję Kosmiczną na Galileo Colloquium w Walencji w 2017 r.

Ośrodek naukowy, w którym Radosław Zajdel odbędzie staż, to renomowana na arenie międzynarodowej oraz prężnie działająca instytucja skupiająca najlepszych naukowców oraz najnowocześniejszy sprzęt i technologie dostępne w przemyśle satelitarnym i kosmicznym, aeronautyce, transporcie i energetyce. Staż naukowy będzie prowadzony w grupy roboczej „GNSS Technology and Navigation”, podległej pod Centrum Kontroli Lotów i Treningu Astronautów (niem. Raumflugbetrieb und Astronautentraining). Centrum, działające w ramach DLR, jest centralnym ośrodkiem koordynacji niemieckich lotów kosmicznych. Grupa „GNSS Technology and Navigation” kierowana jest przez prof. Olivera Montenbrucka (łączna liczba cytowań jego prac to 4866, a wskaźnik Hirscha (h-index) 37).
kbk