UPWr w rankingu „Perspektyw” 2020

UPWr na 5. miejscu pod względem potencjału naukowego. Geodezja i kartografia oraz kierunki o żywieniu i żywności najlepsze w kraju.
17 lipca 2020 roku

W tegorocznym rankingu „Perspektyw” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zajął 25. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju i 2. wśród uczelni rolniczych. Na tę pozycję złożyło się siedem kategorii: prestiż, absolwent na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

Najlepiej wypadliśmy w kategorii potencjał naukowy, w której pod uwagę brane były takie czynniki jak ocena parametryczna, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. 5. miejsce w Polsce to skok o trzy pozycje z górę w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym. Innowacyjność dała nam miejsce 11., a efektywność naukowa 16.

perspektywy-stara
fot. Shutterstock

„Perspektywy” przeprowadziły również ranking najlepszych kierunków studiów – geodezja i kartografia wskoczył na 1. miejsce w kraju. Pozycję lidera obroniły po raz kolejny kierunki o żywności i żywieniu UPWr.

Dobrze wypadły również weterynaria (2. miejsce), zootechnika (3.), biotechnologia (3.), kierunki rolnicze i leśne (5.), biologia (7.), architektura krajobrazu (7.) i gospodarka przestrzenna (9.). Pod ocenę brane tu były m.in. prestiż, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał akademicki, dydaktyczny i naukowy uczelni oraz umiędzynarodowienie.

mj