UPWr w CWTS Leiden Ranking 2020

W rankingu opartym na bazie Web of Science UPWr zajął 347. miejsce na świecie i 8. w Polsce pod względem wpływu naukowego publikacji oraz odpowiednio 330. i 3. miejsce w zestawieniu uwzględniającym publikacje gold open access. 
15 lipca 2020 roku

Ranking prowadzony przez holenderski uniwersytet w Leiden jest jednym z największych i najważniejszych uczelnianych rankingów ogólnoświatowych. Opiera się w całości na danych dostępnych w bazie Web of Science – w opublikowanym właśnie zestawieniu na rok 2020 przeanalizowano publikacje 1176 uniwersytetów z całego świata z lat 2015-2018.

Ranking uwzględnia 4 wskaźniki: wpływ naukowy, współpracę, otwarty dostęp do publikacji i płeć autorów. Każdy ze wskaźników badany jest z podziałem na dziedziny: Biomedical and health sciences, Life and earth sciences, Mathematical and computer science, Physical science and engineering, Social sciences and humanities oraz dla wszystkich nauk zbiorczo.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyróżnił się przede wszystkim w dziedzinie Life and earth sciences, ale dobrze wypadł również dwóch innych dziedzinach odpowiadających jego obszarom badawczym, czyli Biomedical and health sciences i Physical science and engineering.

Wpływ naukowy publikacji


W dziedzinie Life and earth sciences UPWr zajął 347. miejsce na świecie i 8. w Polsce – to wynik uwzględniający wszystkie publikacje uczelni. Biorąc natomiast pod uwagę liczbę artykułów w 10% najczęściej cytowanych publikacji w tej samej dziedzinie – plasujemy się na 466. miejscu na świecie i 4. w Polsce.

Współpraca przy pisaniu publikacji


W liczbie wszystkich publikacji powstałych we współpracy w dziedzinie Life and earth sciences UPWr zajął 490. miejsce na świecie i 9. w Polsce.

Również 9. miejsce w kraju dały nam publikacje z tego samego zakresu przygotowane we współpracy międzynarodowej i – osobno – z przemysłem.

Otwarty dostęp do publikacji


Liczba publikacji naukowców UPWr w otwartym dostępie w dziedzinie Life and earth sciences dała nam 453. miejsce na świecie i 7. w Polsce.

Ranking uwzględnia również proporcje między liczbą publikacji open access a liczbą publikacji w ogóle i tutaj dobre pozycje UPWr zajmuje w trzech dziedzinach i zestawieniu zbiorczym:

 • Biomedical and health sciences – 389. miejsce na świecie i 4. w Polsce
 • Life and earth sciences – 417. miejsce na świecie, 7. w Polsce
 • Physical sciences and engineering – 430. miejsce na świecie, 6. w Polsce
 • All sciences – 381. miejsce na świecie, 8. w Polsce

Publikacje gold open access, tzn. opublikowane w wiarygodnych czasopismach w otwartym dostępem, dały UPWr 330. miejsce wśród wszystkich uczelni na świecie i 3. miejsce wśród uczelni polskich w dziedzinie Life and earth sciences. W proporcji publikacji gold open access do wszystkich publikacji UPWr zajęliśmy pozycje:

 • Biomedical and health sciences – 77. świecie i 2. w Polsce
 • Life and earth sciences – 86. na świecie, 6. w Polsce
 • Physical sciences and engineering – 20. na świecie, 1. w Polsce
 • All sciences – 40. na świecie, 3. w Polsce

Płeć autorów publikacji 


Pod względem liczby wszystkich autorów publikacji w dziedzinie Life and earth sciences UPWr zajął 467. miejsce na świecie i 8. w Polsce. Świetnie wypadły autorki artykułów w tej samej dziedzinie – naukowczynie UPWr zajęły 247. pozycję na świecie i 8. w kraju.

W proporcji kobiet do wszystkich autorów publikacji naukowych znakomite miejsca UPWr zajęło we wszystkich trzech dziedzinach:

 • Biomedical and health sciences – 45. na świecie, 15. w Polsce
 • Life and earth sciences – 55. na świecie, 22. w Polsce
 • Physical sciences and engineering – 10. na świecie, 8. w Polsce
 • All sciences – 16. na świecie, 11. w Polsce

mj