Drużyna nowego rektora

Prof. Jarosław Bosy, który 1 września przejmie z rąk rektora Tadeusza Trziszki stery Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, skompletował zespół prorektorów.
6 lipca 2020 roku

Prof. Jarosław Bosy, dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, we wrześniu obejmie funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po ustępującym z niej prof. Tadeuszu Trziszce. Wiadomo już kogo zaprosił do współpracy. Prorektorzy wraz z nowo wybranym rektorem reprezentują wszystkie wydziały uczelni. Z dotychczasowego zespołu pozostają prof. Anna Chełmońska-Soyta (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), która dalej będzie zajmować się innowacją i współpracą z gospodarką oraz prof. Adam Szewczuk (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny), który w zajmie się organizacją i rozwojem uczelni. Nowi prorektorzy to prof. Aneta Wojdyło (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności), która przejmie pałeczkę po prof. Bosym i będzie odpowiadała za naukę i współpracę z zagranicą oraz prof. Damian Knecht (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt), który będzie odpowiadał za sprawy studenckie i edukację.

wladze_2020_2024_www
fot.  Tomasz Lewandowski

– Współczesna nauka to przede wszystkim praca zespołowa, a więc współpraca ludzi ambitnych, otwartych na świat, gotowych do wielkiego zaangażowania, ale też wspierających się nawzajem. To z jednej strony globalny wyścig, ale z drugiej siła wspólnoty, której istotą jest ciągła wymiana pomysłów i dokonań. Zaprosiłem do współpracy ludzi, których nasza społeczność świetnie zna. To dotychczasowi prorektorzy prof. Anna Chełmońska-Soyta i prof. Adam Szewczuk oraz debiutujący w tej funkcji prof. Aneta Wojdyło i prof. Damian Knecht. To jest mój dream team, który z jednej strony jest kontynuacją dotychczasowej ścieżki, na którą weszliśmy, decydując się na udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości, a z drugiej – otwarciem na nowe – mówi prof. Jarosław Bosy.

Nowo wybrany rektor podkreśla, że za prof. Anną Chełmońską-Soytą i prof. Adamem Szewczukiem stoją cztery ostatnie lata pracy prorektorów, ale też dorobek ich dotychczasowej kariery. Prof. Aneta Wojdyło to naukowiec z bardzo wysoką liczbą cytowań, IF i Indeksem Hirscha, ze świetnymi kontaktami międzynarodowymi, które dzisiaj są chyba najważniejszym kluczem do jakościowego skoku uczelni. Każdej, nie tylko UPWr. Prof. Knecht, który przeprowadził na uczelni ankietyzację, odpowiadał za dydaktykę w prezentacji przygotowanej na konkurs Inicjatywa Doskonałości na najlepsze uczelnie badawcze oraz organizuje konkursy na granty dla studenckich kół naukowych to kandydat studentów. To oni zgłosili go na prorektora, obdarzając wielkim zaufaniem.

– Za nami kolejne etapy przygotowań do wejścia w życie Ustawy 2.0. Zrobiliśmy bardzo dużo, by sprostać wyzwaniom jakie niesie, wykorzystaliśmy też szanse, jakie daje. W październiku zaczniemy nowy rok akademicki, z nowym zespołem prorektorów, z nowymi pomysłami i planami, które mają jeden cel: rozwój naszej uczelni i umacnianie jej pozycji naukowej. O tej zaś decydują ludzie, wszyscy razem i każdy z osobna. Kontynuując więc to, co zaczęliśmy startując w konkursie Inicjatywa Doskonałości i zajmując 12. miejsce wśród najlepszych polskich uczelni, budując Wiodące Zespoły Badawcze i Szkołę Doktorską, wchodzimy w nowy etap. Jego siłą będą też prorektorzy, których praca zdecyduje o sukcesie nas wszystkich – podkreśla prof. Jarosław Bosy.

kbk