Przyznano stypendia ministra nauki. Mamy dwa

Dr Grzegorz Bury i dr Magda Mielczarek zostali stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znaleźli się w gronie 200 najlepszych młodych polskich naukowców.
  30 czerwca 2020 roku

Dla Grzegorza Burego to kolejny w tym roku sukces – zdobył już stypendium Fundacji Nauki Polskiej, a teraz znalazł się w gronie 200 najlepszych młodych naukowców, którym przyznano stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do ministerstwa wpłynęły 1853 wnioski. Wybrano 53 najlepszych doktorantów i 147 młodych naukowców. Grzegorz Bury z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w tym gronie jest jedynym przedstawicielem doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. Krótko po przyznaniu stypendium obronił swoją pracę doktorską (po angielsku, recenzenci byli z Francji i Niemiec, w obronie on-line uczestniczyli naukowcy m.in. z Japonii, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoch i Australii).

stypendium-1
Grzegorz Bury doktorat obronił 24 czerwca. Stypendium ministra to kolejny jego sukces, obok stypendium Fundacji Nauki Polskiej
fot. Tomasz Lewandowski

Badania prowadzone przez Grzegorza Burego koncentrują się na doskonaleniu metod wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów systemów nawigacyjnych, takich jak amerykański GPS, europejski Galileo, rosyjski GLONASS i chiński BeiDou. Młody naukowiec opracował autorską metodę integracji obserwacji laserowych wykonywanych przez stacje naziemne do sztucznych satelitów oraz obserwacji mikrofalowych, które są emitowane przez satelity nawigacyjne. Połączenie obserwacji laserowych i mikrofalowych pozwoliło na znaczną poprawę jakości orbit oraz predykcji trajektorii ruchu sztucznych satelitów Ziemi, co ma istotne znaczenie we wszystkich obszarach, gdzie wymagana jest wysoka jakość i wiarygodność pozycji: w precyzyjnej nawigacji lotniczej i morskiej, w realizacji inwestycji inżynierskich oraz w badaniu globalnych procesów zachodzących w systemie ziemskim, takich jak podnoszenie się poziomów wód w morzach i oceanach, zmiany potencjału grawitacyjnego oraz zmienności długości doby ziemskiej

Dr Magda Mielczarek z Katedry Genetyki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt obroniła swoją pracę doktorską w 2016 roku (po angielsku, recenzenci byli z Polski i Niemiec). Na co dzień zajmuje się bioinformatyczną analizą danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji (NGS, Next Generation Sequencing). Głównym celem badań jest detekcja i analiza funkcjonalna mutacji/polimorfizmów genetycznych, czyli różnic w DNA pomiędzy osobnikami danej populacji, w całych genomach zwierząt. Mutacje/polimorfizmy genetyczne, które znajdują się w kluczowych fragmentach genomu (na przykład w genach, w sekwencjach regulatorowych), mogą mieć wydźwięk w fenotypie osobnika (np. podatność na choroby, wygląd, zachowanie). Ponadto dr Mielczarek bada też wpływ polimorfizmów genetycznych na ekspresję genów jak również prowadzi badania z zakresu różnicowego profilowania ekspresji genów w zależności od środowiska w jakim żyje badany organizm.

bekker-2
Dr Magda Mielczarek: – W pracy naukowej ważne są kontakty międzynarodowe, dzięki nim byłam już recenzentką doktoratu na uczelni w Kanadzie
fot. archiwum prywatne

– Jeden z aktualnie realizowanych projektów dotyczy stresu cieplnego u szczurów, gdzie uzyskane dane pozwalają na mierzenie zmian ekspresji genów w zależności od temperatury w której te zwierzęta przebywały. Interesuje mnie głównie genomika zwierząt takich jak szczury, pszczoły, świnie czy bydło domowe – mówi dr Magda Mielczarek. Pytana o to, co było ważne w staraniach o stypendium ministra, przyznaje, że ciężko określić, które czynniki odegrały najważniejszą rolę, choć ona sama ocenia, że kluczowa mogła być współpraca międzynarodowa.

– W zeszłym roku byłam recenzentką pracy doktorskiej na Uniwersytecie Guelph w Kanadzie oraz zostałam zaproszona do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Purdue w Stanach Zjednoczonych. To ogromne wyróżnienia, ale też i zaproszenie mnie nie byłoby możliwe bez udziału w licznych konferencjach międzynarodowych i stażach zagranicznych na Uniwersytecie Aarhus w Danii, Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign w Stanach Zjednoczonych. To tam poznaje się innych naukowców, prezentuje własne badania w skali szerszej niż macierzysta uczelnia i grono najbliższych współpracowników – tłumaczy dr Magda Mielczarek i od razu dodaje, że do budowania sieci kontaktów z prestiżowymi jednostkami naukowymi zawsze zachęca ją profesor Joanna Szyda, kierownik Pracowni Biostatystyki i promotorka jej pracy doktorskiej. – Bo to naukowe kontakty w świecie często owocują bardzo ciekawą współpracą, a później publikacją naukową.

Dr Mielczarek chciałaby pracować z różnym rodzajem danych genomicznych, różnymi metodami analizy DNA oraz RNA i zdobywać nowe doświadczenia w tym zakresie. – Każdy nowy projekt pokazuje jak wiele fantastycznych rzeczy można się jeszcze nauczyć. Stypendium ministra to ogromne wyróżnienie i równie duża mobilizacja – przyznaje dr Magda Mielczarek.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na ich sfinansowanie minister nauki przeznaczy w tym okresie ponad 38 mln zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium.

kbk

Tagi