Prof. Niżański na czele Komitetu PAN

Profesor Wojciech Niżański został przewodniczącym Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk na najbliższą, czteroletnią kadencję. Wybór był jednogłośny.
1 czerwca 2020 roku

Komitet Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk kilka lat temu został połączony z Komitetem Biologii Rozrodu. Ten ruch był odzewem na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, związane z multidyscyplinarnością badań i większą skutecznością zespołów reprezentujących różne ośrodki naukowe. W nowym Komitecie znaleźli się więc przedstawiciele nauk klinicznych i przedklinicznych z zakresu weterynarii, genetyki, biologii i zootechniki oraz medycyny człowieka, co w ocenie jego członków zbudowało wyjątkową platformę wymiany myśli i współpracy.

nizanski1
Prof. Wojciech Niżański: – Jednogłośny wybór na przewodniczącego to nie tylko zaskoczenie, ale też wyróżnienie i zobowiązanie
fot. Tomasz Lewandowski

– To ogromny dowód zaufania całego środowiska, ale też i uznania dla badań prowadzonych w naszym ośrodku. Wyboru wszystkich trzydziestu członków Komitetu dokonuje się w głosowaniu samodzielnych pracowników nauki a oni wybierają z kolei prezydium i przewodniczącego – mówi o swojej nowej funkcji prof. Wojciech Niżański i dodaje, że jego specjalizacja związana z rozrodem i in vitro łączy nauki weterynaryjne z biologią rozrodu.

– Moim poprzednikiem był prof. Tomasz Janowski, kierownik Katedry Rozrodu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i doktor honoris causa naszej uczelni. To lekarz medycyny weterynaryjnej, endokrynolog i specjalista z zakresu biologii rozrodu, więc można powiedzieć, że postawiono na kontynuację strategii łączenia – podkreśla prof. Niżański, który do uczestnictwa w nowym prezydium Komitetu zaproponował  swojego poprzednika, by – jak mówi – nie wyważać otwartych drzwi i korzystać ze zdobytego doświadczenia.

Nowy przewodniczący Komitetu przedstawił swoje plany. To nie tylko rozwijanie dotychczasowych zadań takich jak analiza aktualnego stanu i rozwój nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu, wyznaczanie priorytetowych kierunków badań, inicjowanie badań interdyscyplinarnych w obrębie nauk weterynaryjnych oraz we współpracy z dziedzinami nauk pokrewnych, czy upowszechnianie osiągnięć i wiedzy dotyczącej problemów ochrony zdrowia.

– Bardzo ważny jest aktywny udział Komitetu PAN w konferencjach i naszym zadaniem jest patronowanie tym najważniejszym, na najwyższym poziomie. Myślę ponadto, że przyszedł już czas, aby zaproponować gronu autorytetów świata nauki opracowanie pod parasolem Komitetu PAN wieloautorskich,  nowych i syntetycznych opracowań książkowych dotyczących różnych specjalności weterynarii, parazytologii i biologii rozrodu. Przed laty Komitet Biologii Rozrodu zainicjował powstanie dwóch podstawowych podręczników dotyczących rozrodu oraz andrologii. Według mnie jest dobra chwila na stworzenie nowych, podobnych opracowań,  w tym także i w pozostałych obszarach weterynarii – mówi prof. Niżański.

Nowy przewodniczący chce też, by naukowcy na zebraniach przedstawiali zespoły, w których i z którymi pracują, tak, by wspólnie szukać inspiracji do pisania projektów realizowanych przez kilka ośrodków badawczych. To kierunek, który wyznaczyła reforma szkolnictwa wyższego, bardzo dobrze oceniany przez środowisko naukowe. Kolejnym krokiem jest wspieranie czasopism i dyskusja o przyjętej niedawno liście tych najlepiej punktowanych.

– Pracowałem przy jej powstawaniu i zdaję sobie sprawę, że należy ją zmodyfikować, aby dodać pewne pozycje i poprawić błędną punktację wielu czasopism, wynikającą z systemowego uśredniania punktów pomiędzy różnymi dyscyplinami.  Nie tylko ja uważam, że przyszedł czas na zweryfikowanielisty i o tym też chcemy rozmawiać, licząc na wysłuchanie głosu Komitetu PAN . Ale chcę również zbudować platformę wspierania i promowania najlepszych naukowców młodego pokolenia. Będziemy ich zapraszać na posiedzenia Komitetu, by prezentowali wyniki swoich badań, bo to jest najlepszy sposób na poznanie tych, którzy przejmą od nas pałeczkę w nauce w przyszłości – podkreśla kierownik Katedry Rozrodu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W najbliższych miesiącach realizowany będzie również inny plan dotyczący przekształcenia Komitetu PAN w tzw. Komitet Narodowy PAN. W tym zakresie przygotowywane są umowy z międzynarodowymi towarzystwami naukowymi, bo dowody na szeroką współpracę międzynarodową środowiska są niezbędnym warunkiem takiego przekształcenia. W obszarze nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu międzynarodowa współpraca niemal wszystkich ośrodków krajowych jest bardzo aktywna i przekształcenie Komitetu będzie czymś naturalnym.

W nowym składzie prezydium Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu znalazła się też prof. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor UPWr ds. innowacji i współpracy z gospodarką, a członkami Komitetu zostali również prof. Alina Wieliczko oraz prof. Jan Twardoń.  

kbk