Prof. Chełmońska-Soyta członkiem Komitetu Polityki Naukowej

Prof. Anna Chełmońska-Soyta została powołana przez ministra nauki do Komitetu Polityki Naukowej. Dwuletnia kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku.
26 maja 2020 roku

Nowy skład Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany 25 maja. Jego członkowie spotkają się on-line po 1 czerwca i spośród powołanej przez ministra dwunastki wybiorą nowego przewodniczącego. Na czele Komitetu poprzedniej kadencji stał prof. Marcin Nowotny.

Komitet Polityki Nauki to grono naukowców, których zadaniem jest  ewaluacja realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniowanie dokumentów przedstawianych przez ministra nauki. W minionej kadencji m.in. komitet opiniował pierwszy konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

anna_chelmonska_soyta1
Prof. Anna Chełmońska-Soyta: – To powołanie jest przede wszystkim wyróżnieniem dla naszej uczelni
fot. Tomasz Lewandowski

– Zaproszenie mnie do tego grona traktuję jako wyróżnienie naszej uczelni i docenienie strategii polityki naukowej, która została powzięta przez naszego rektora Tadeusza Trziszkę. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu na wiodące uczelnie badawcze zostały u nas opracowane założenia nowej polityki nakierowanej na naukę i badania naukowe. Na kolegium rektorskim profesor Jarosław Bosy przedstawił plan zmian i świetnie pamiętam naszą dyskusję o wiodących zespołach badawczych, idei przekształcenia ich w dalszej perspektywie w silne centra naukowe. Konkurs ministerstwa został ogłoszony później, ale my przystąpiliśmy do niego już przygotowani. Dlatego też sądzę, że powołanie mnie do Komitetu Polityki Naukowej jest właśnie wyrazem uznania wobec podjętych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu działań – mówi prof. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor UPWr ds. innowacji i współpracy z gospodarką.

Profesor pytana o to, co polski naukowiec i prorektor może powiedzieć o polityce naukowej państwa polskiego, odpowiada: – To trudna kwestia i bardzo złożona. Sądzę, tak jak wielu innych naukowców, że nasz narodowy fundusz, który możemy przeznaczyć na badania naukowe, cały czas jest za mały. I oczywiście można powiedzieć, że w każdym kraju, nawet tam, gdzie pieniądze na naukę są z naszej perspektywy  bardzo duże, naukowcom wciąż będzie ich brakowało. Dlatego też walczymy o fundusze w konkursach, ale też i nie ma wątpliwości: w przestrzeni międzynarodowej współczynnik sukcesu polskich uczelni jest stosunkowo niski. I tu pojawia się kwestia wsparcia narodowego, pozwalającego nam sięgać do najważniejszych programów europejskich i światowych.

Prof. Anna Chełmońska-Soyta nie kryje, że jej zdaniem najważniejsze jest stworzenie najlepszych warunków do pozycjonowania polskich naukowców w świecie i tworzenie polskich, silnych centrów badawczych w usieciowaniu międzynarodowym. Kolejny istotny element to transfer wiedzy uwzględniający specyficznie polskie warunki.

– Trudno u nas po prostu kopiować rozwiązania MIT i liczyć na sukces. Dlatego szukamy własnych rozwiązań np. budując inkubatory przedsiębiorczości wspólnie z samorządami,  poprzez które następuje ów transfer wiedzy do otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Bo cel mamy ten sam: tworzenie postępu służącego rozwojowi społeczeństw – tłumaczy prof. Anna Chełmońska-Soyta i dodaje, że również dlatego bardzo ważna jest społeczna odpowiedzialność uczelni, która wprost mówi o udziale  naukowców w głównych nurtach problemów, jakimi żyje świat, ale też i ich odpowiedzialności za rozwiązywanie tych problemów.

– Bardzo łatwo jest uciec na obrzeża i mieć poczucie spełnionego obowiązku, ale w nauce nie o to chodzi. Oczywiście, uczestniczenie w głównych nurtach badań oznacza, że stajemy do bardzo silnego międzynarodowego współzawodnictwa, ale też oznacza, że dostajemy możliwość zaistnienia, a więc decydowania o kierunku przemian. Jeśli działamy na obrzeżach, z powodu niedoinwestowania, braku odwagi, czy kontaktów międzynarodowych to w gruncie rzeczy przestajemy decydować o losach świata – podkreśla prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką, przyznając, że również w tym kontekście bardzo ważne jest zmierzenie się z problemem braku kobiet w gremiach decyzyjnych. W obecnej kadencji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we władzach ani w prezydium nie ma ani jednej kobiety-rektora, choć nikt nie ma wątpliwości, że kobiety są świetnymi naukowcami i doskonale radzą sobie z zarządzaniem zarówno projektami, jak i zespołami ludzkimi.

Skład Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2020-2022:
prof. Anna Chełmońska-Soyta, UPWr, prof. Piotr Chołda, AGH, prof. Maciej Duszczyk,  prof. Marek Figlerowicz, dr Agata Karska, prof. Magdalena Król, prof. Anna Machnikowska, UG, prof. Beata Mikołajczyk, UAM, prof. Marcin Moniuszko, prof. Marek Pawełczyk, prof. Jacek Semaniak i prof. Rafał Wiśniewski, UKS.
kbk

Tagi