Lekarze weterynarii w UPWr znów leczą

Ambulatoria weterynaryjne przy klinikach na Uniwersytecie Przyrodniczym znów przyjmują pacjentów. Warunki: trzeba się umówić telefonicznie, a właściciele powinni przychodzić z pupilem pojedynczo.
14 maja 2020 roku

W ambulatoriach klinik weterynaryjnych UPWr wprowadzono system Teletriage, który  umożliwia telefoniczną selekcję wstępną pacjentów. Pozwala on w pierwszej kolejności przyjmować przypadki nagłe. Ale też pozwala na ustalanie listy pacjentów, bo zgodnie z reżimem sanitarnym w warunkach pandemii, pacjenci są przyjmowani na konkretnie wyznaczone godziny, właściciele przyjeżdżają do ambulatorium pojedynczo, tak, by ograniczyć liczbę osób w pomieszczeniach, a co za tym idzie, ryzyko zakażenia. Dotychczas przyjmowano jedynie nagłe przypadki położnicze, w tym cesarskie cięcia,  interwencje konieczne w przypadku wystąpienia krwotoków i poronień u ciężarnych samic.

kliniki_7
Od początku pandemii przyjmowano nagłe przypadki położnicze
fot. archiwum prywatne

Obecnie na UPWr działają  wszystkie ambulatori – Klinika Rozrodu,  Klinika Chirurgii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Zakaźnych oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych. Opracowane zalecenia dla pacjentów i właścicieli dotyczą nie tylko przyjęcia o wyznaczonej godzinie. Podczas telefonicznego wywiadu, poprzedzającego decyzję o konieczności wizyty zwierzęcia, właściciel oświadcza, że nie podlega obowiązkowi kwarantanny i że nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID-19. Właściciele są zobligowani do przychodzenia pojedynczo (jedna osoba ze zwierzęciem) i muszą posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej.

kliniki_4
Czynne jest także laboratorium diagnostyczne
fot. archiwum prywatne

– Obowiązuje zasada: jeden opiekun do jednego zwierzęcia, którzy oczekują ze zwierzęciem przed ambulatorium. Prosimy o płatność kartą – tłumaczą pracownicy klinik  weterynaryjnych.

Telefony pod jakimi można umawiać wizyty (w godzinach od 9 do 15 od poniedziałku do piątku): Klinika Chorób Wewnętrznych 71 32 05 371; Klinika Chirurgii 71 32 05 356, 604 451 674, 730 333 933; Klinika Rozrodu 71 32 05 308 i 663 353 421; Klinika Chorób Zakaźnych 71 32 05 333 oraz 607 655 822; Pracownia Rezonansu Magnetycznego 71 32 01 080.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Weterynaryjnej, w oparciu o międzynarodowe zalecenia organizacji WSAVA, FECAVA oraz BSAVA, opracowało wykaz objawów wymagających interwencji pilnych, potencjalnie pilnych i takich, które mogą w obecnej sytuacji poczekać po konsultacji telefonicznej. Objawy pilne to np.: nowy napad padaczkowy,  niewydolność oddechowa; obfite krwawienia/krwotok; oczywiste poważne obrażenia, np. oczywiste złamanie, duża rana, wypadnięcie gałki ocznej, poparzenie; wymioty lub biegunka – więcej niż trzy epizody w połączeniu z apatią w ciągu ostatniej godziny, szczególnie kiedy to nie jest normalne dla tego zwierzęcia; wielokrotne wymioty; połknięcie trucizny; spożycie materiału, który może powodować niedrożność przewodu pokarmowego; częstomocz lub bezmocz; komplikacje porodowe; silna reakcja anafilaktyczna.

– Obowiązuje zasada: jeden opiekun do jednego zwierzęcia, którzy oczekują ze zwierzęciem przed ambulatorium. Prosimy o płatność kartą – tłumaczą pracownicy klinik  weterynaryjnych.

Telefony pod jakimi można umawiać wizyty (w godzinach od 9 do 15 od poniedziałku do piątku): Klinika Chorób Wewnętrznych 71 32 05 371; Klinika Chirurgii 71 32 05 356, 604 451 674, 730 333 933; Klinika Rozrodu 71 32 05 308 i 663 353 421; Klinika Chorób Zakaźnych 71 32 05 333 oraz 607 655 822; Pracownia Rezonansu Magnetycznego 71 32 01 080.

kliniki_3
Zgodnie z wytycznymi przygotowane są środki do dezynfekcji
fot. archiwum prywatne

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Weterynaryjnej, w oparciu o międzynarodowe zalecenia organizacji WSAVA, FECAVA oraz BSAVA, opracowało wykaz objawów wymagających interwencji pilnych, potencjalnie pilnych i takich, które mogą w obecnej sytuacji poczekać po konsultacji telefonicznej. Objawy pilne to np.: nowy napad padaczkowy,  niewydolność oddechowa;  obfite krwawienia/krwotok; oczywiste poważne obrażenia, np. oczywiste złamanie, duża rana, wypadnięcie gałki ocznej, poparzenie; wymioty lub biegunka – więcej niż trzy epizody w połączeniu z apatią w ciągu ostatniej godziny, szczególnie kiedy to nie jest normalne dla tego zwierzęcia; wielokrotne wymioty; połknięcie trucizny; spożycie materiału, który może powodować niedrożność przewodu pokarmowego; częstomocz lub bezmocz; komplikacje porodowe; silna reakcja anafilaktyczna.
kbk

Tagi