List rektora UPWr do studentów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i apelem o pozostanie w domach rektor prof. Tadeusz Trziszka skierował list do studentów UPWr.
17 marca 2020 roku

Studentki i Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

w ostatnich dniach sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulega szybkim zmianom. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich podejmowanych jest szereg decyzji. Jest to szczególny czas – czas próby i poddawania weryfikacji naszej odpowiedzialności jako społeczeństwa. Czas ten potwierdza, jak ważne są nauki przyrodnicze i uniwersytet, który w swojej nazwie odwołuje się do praw natury. Musimy udowodnić, że w tym trudnym czasie potrafimy postępować odpowiedzialnie.

Zawieszenie zajęć we Wrocławiu przez wszystkie uczelnie publiczne miało na celu ograniczenie transmisji wirusa i rozszerzenia się epidemii. W tym samym duchu podjęliśmy trudną decyzję o wykwaterowaniu akademików i dyslokacji studentów. Doświadczenia wcześniejsze, a szczególnie bardzo głęboki kryzys epidemiologiczny we Włoszech, uczą nas, aby unikać dużych zgromadzeń, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa, co paraliżuje funkcjonowanie państwa, a szczególnie służby zdrowia.

Proszę byście, jak przystało na studentów UPWr, korzystali tylko ze sprawdzonych źródeł informacji, nie ulegali pokusie powielania sensacyjnych i fałszywych treści, którymi zalewany jest Internet. Źródłem wiedzy o aktualnej sytuacji w kraju jest strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub – w kontekście szerszym – Światowej Organizacji Zdrowia.

Podpisuję się pod apelem Prezydenta Wrocławia i proszę, byście okres zawieszenia zajęć dydaktycznych potraktowali jako sytuację nadzwyczajną. Jednocześnie informuję Was, że podjęte zostały działania we współpracy z dziekanami i Samorządem Studentów mające na celu realizację części programu studiów, zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w systemie zdalnym.

Działanie to zaangażuje Was studentów i nauczycieli akademickich w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych i obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, odciąży także obiekty dydaktyczne, gdy wrócicie już na uczelnie.

Dziękuję za odpowiedzialną postawę i liczę na Wasz aktywny udział w tym procesie,

prof. Tadeusz Trziszka
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu