Lutowe posiedzenie senatu

Prof. Jarosław Bosy i prof. Krzysztof Kubiak – kandydaci na rektora UPWr – przedstawili swoje wizje rozwoju uczelni i zarządzania nią, a senatorowie podjęli uchwały pozytywnie opiniujące obie kandydatury. 
28 lutego 2020 roku

Senatorowie zatwierdzili porządek dzienny obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia senatu, a następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • Trybu postępowania przy nadaniu stopnia doktora,
  • Trybu postępowania przy nadaniu stopnia doktora habilitowanego,
  • Pozytywnego zaopiniowania kandydatów na rektora UPWr (obaj kandydaci prof. Jarosław Bosy i prof. Krzysztof Kubiak przedstawili swój program wyborczy, wizje rozwoju i zarządzania uczelnią),
  • Nadania tytułu profesora honorowego UPWr prof. Olegowi Melnykowi,
  • Opinii dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prof. Zygmuntowi Litwińczukowi.

W części referatowej senatu przedstawiono informacje o warunkach socjalno-bytowych i zdrowotnych studentów oraz współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym i społecznym.