Welcome to Poland na UPWr

Kursy językowe i szkolenia dla pracowników, spotkania integracyjne dla studentów, ułatwienia administracyjne – dzięki projektowi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej UPWr będzie lepiej przygotowany na zagranicznych studentów. 
28 stycznia 2020 roku

Założenia programu Welcome to Poland wpisują się w „Strategię rozwoju UPWr do 2030 roku”. Zgodnie z jej zapisami, wzmocnienie doskonałości naukowej pracowników i doktorantów powinno być oparte na międzynarodowej wymianie i współpracy naukowej. Uczelnia dąży do umiędzynarodowienia studiów i stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi programów międzynarodowych, umożliwia studentom zagranicznym podjęcie nauki i prowadzenie prac badawczych.

Aby im to jednak ułatwić, UPWr przeprowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji językowych i umiejętności merytorycznych kadry administracyjnej obsługującej studentów z zagranicy. Będą to kursy języka angielskiego ukierunkowane na obsługę studenta zagranicznego oraz szkolenia związane z podejmowaniem i odbywaniem studiów przez cudzoziemców, w tym także rozwijaniem umiejętności profesjonalnej obsługi administracyjnej z uwzględnieniem problemów komunikacyjnych i różnic kulturowych.

welcome_to_poland-3
fot. Shutterstock

Funkcjonowanie na uczelni ułatwi też przetłumaczenie dokumentów związanych ze studiami i wewnętrznych aktów normatywnych oraz uzupełnienie anglojęzycznego system oznakowania budynków i pomieszczeń kampusu.

W ramach projektu zorganizowany zostanie także miesiąc adaptacyjny, podczas którego nowo przyjęci na uczelnię studenci – polscy i zagraniczni – będą mogli wziąć udział w spotkaniach połączonych ze zwiedzaniem Wrocławia. W roku akademickim 2020/2021 odbędą się też cykliczne spotkania studentów cudzoziemców z przedstawicielami studenckich kół naukowych i organizacji studenckich UPWr, w trakcie których zaplanowane zostały wspólne wizyty we wrocławskich atrakcjach turystycznych, mające na celu ułatwienie wczesnej integracji studentów.

_resized_600x60_znakowanie_katamaran