Ruszają wybory: pierwsi będą elektorzy

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zaczynają się spotkania wyborcze, które do końca stycznia wyłonią 200 elektorów.
21 stycznia 2020 roku

Od wtorku 21 stycznia rozpoczynają się spotkania wyborcze wszystkich pracowników naszej uczelni wyróżnionych w zapisach statutowych i schemacie organizacyjnym UPWr.

–  Celem jest wyłonienie 200 elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów: 160 spośród pracowników i 40 spośród studentów i doktorantów. Terminarz spotkań wyborczych, wraz z godzinami i salami, można znaleźć w specjalnie przygotowanej zakładce na głównej stronie naszej uczelni. To elektorzy wybiorą zarówno rektora, jak też senat UPWr – tłumaczy prof. Ryszard Polechoński, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, którą czeka też przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad dyscyplin.

Statut w paragrafie 20., w ustępie 1, w punktach od 1. do 5, oraz w 7. określa, jakie warunki powinien spełniać kandydat na elektora. Musi posiadać pełnię praw publicznych, nie może być karany, nie może też być współpracownikiem tajnych służb. Ostatni warunek mówi o tym, że to nie może być osoba, która przekroczyła wiek 67 lat.

prof_polechonski-1
Prof. Ryszard Polechoński: – Zgodnie ze statutem, 200 elektorów powinniśmy wybrać do końca stycznia
fot. Tomasz Lewandowski

– Na naszej uczelni Dział Kadr wykonał ogromną pracę, przygotowując listy pracowników w poszczególnych, określonych przez statut, grupach, a więc  osobno pracownicy z grupy profesorów, osobno pozostali nauczyciele, pracownicy dydaktyczni, pracownicy obsługi, administracji, inżynieryjno-techniczni itd. W tej chwili mamy więc przed sobą 20 zebrań grup wyborczych wraz z przedstawicielem Uczelnianej Komisji Wyborczej, który przygotuje karty do głosowania dla kandydatów na elektorów oraz karty do przeprowadzenia przedwyborczego sondażu na rektora – tłumaczy prof. Polechoński.

Liczby elektorów są proporcjonalne do liczebności pracowników w poszczególnych grupach. W ten sposób w gronie 200 elektorów znajdzie się 100 profesorów, 45 pozostałych pracowników naukowych, 15 osób niebędących nauczycielami akademickimi, oraz 40 studentów i doktorantów (z zapisów statutowych wynika, że powinien być co najmniej jeden doktorant).

wybory-1
fot. wikipedia.org

– Nie wnikam w szczegóły, w jaki sposób samorząd studentów i samorząd doktorantów wyłoni swoich reprezentantów. Procedury wyboru tych elektorów określają regulaminy obu samorządów. Zwróciłem się jednak do ich przewodniczących z sugestią, by starali się wybrać reprezentację, która będzie pewnym spektrum kierunków studiów, jeśli to możliwe – mówi przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

Te wybory, pierwsze po prowadzeniu w życie Ustawy 2.0 są wyjątkowe pod względem logistycznym – czego nie kryje prof. Polechoński. Po zmianie struktury organizacyjnej uczelni Komisja nie ma już wsparcia ze strony wydziałowych komisji wyborczych. – Do tej pory Uczelniana Komisja Wyborcza zbierała dane z wyborów przeprowadzanych na wydziałach. Teraz cały proces musi przeprowadzić sama, od wyborów rektora po wybory do rad naukowych dyscyplin. Zgodnie z zapisami kalendarza wyborczego, Kolegium Elektorów musi być wyłonione do 31 stycznia. Jeśli się nie uda, ustawodawca dał nam jeszcze siedem dni roboczych. Warunkiem jest też spełnienie kryterium kworum, a więc udziału w wyborach powyżej 50 procent osób uprawnionych do głosowania. Zakładam, że zdążymy, ale gorąco chciałbym zaapelować do wszystkich o odpowiedzialność i udział w spotkaniach wyborczych – mówi prof. Ryszard Polechoński.
kbk