EPOS-PL+ – 8 mln zł dla UPWr

7 partnerów i ponad 52 mln zł na System Obserwacji Płyty Europejskiej. To projekt wpisany w Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej i wpisujący się w European Research Infrastructure Consortium.
23 stycznia 2020 roku

EPOS-PL+ jest kontynuacją projektu EPOS-PL – System Obserwacji Płyty Europejskiej, który naukowcy UPWr realizują już od kilku lat. Celem projektu jest zbudowanie wielowarstwowej, multidyscyplinarnej i interpretacyjnej infrastruktury badawczej gromadzącej dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywanie, standaryzowanie i integrowanie ich w postaci baz danych. W ramach EPOS budowana jest platforma IS-EPOS, stanowiąca główny serwis Tematycznego Węzła Zagrożeń Antropogenicznych TCS-AH. W ramach EPOS+ węzeł ten będzie zasilany danymi z nowego poligonu pomiarowego – Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych.

epos-1
fot. shutterstock

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstanie Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych, wykorzystujące radarowe dane pomiarowe o wysokiej rozdzielczości do badań deformacji terenów górniczych, platforma IT do badań metodami sztucznej inteligencji (EPOS-AI) oraz wsparte zostaną istniejące już Centrum Infrastruktury Badawczej GNSS oraz zadanie GGOS-PL++ – Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny na obszarze Polski założony w ramach projektu EPOS.

Projekt EPOS-PL+ jest elementem szerszego przedsięwzięcia wpisanego na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej oraz wpisującego się w strukturę European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Budowana i modernizowana w ramach projektu infrastruktura jest ściśle związana z europejskim programem rozwoju infrastruktury badawczej tzw. „solid Earth” i stanowi jego integralną część.

epos-2
fot. shutterstock

Liderem projektu jest Główny Instytut Górnictwa, a w skład konsorcjum realizującego grant wchodzą również: Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Polska Grupa Górnicza. Kierownikiem projektu z ramienia UPWr jest dr hab. Jan Kapłon z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki.

Projekt EPOS-PL+ będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Jego całkowita wartość wynosi ponad 52 mln zł.