Prof. Kołacz doktorem h.c. uniwersytetu w Biełgorodzie

Profesor Roman Kołacz został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Biełgorodzie w Rosji. To blisko 400-tysięczne miasto, dawna twierdza, obecnie ośrodek akademicki z pięcioma uczelniami
16 stycznia 2020 roku

W styczniu 2020 roku w Rosji weszły w życie przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych. Swoistym wstępem do tego aktu prawnego stała się decyzja podjęta przez Radę Biełgorodzkiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego o wyróżnieniu profesora Romana Kołacza doktoratem honoris causa tej uczelni. Prof. Kołacz, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, to ceniony w Europie specjalista z zakresu dobrostanu zwierząt. W swoim wykładzie podczas uroczystości na rosyjskiej uczelni akcentował wspólne wartości, odwołujące się do humanizmu i humanitaryzmu.

dr_h_c_kolacz-2
Laudację podczas uroczystości przyznania doktoratu h.c. prof. Romanowi Kołaczowi wygłosił rektor
Biełgorodzkiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego prof. Aleksander Turiański
fot. archiwum prywatne

– Wszyscy wiemy, że współpraca międzynarodowa, która pozwala na bezpośrednie spotkania ludzi, to najlepszy sposób budowania otwartego świata, opartego na wartościach uniwersalnych. Te wartości, wspólne dla nas wszystkich, to rzetelność i zaangażowanie  pracowników naukowych  w poszukiwaniu prawdy, odpowiedzialność profesorów za kształtowanie umysłów  i postaw młodych ludzi, działalność dla dobra wspólnego, niezgoda na cierpienie i gotowość niesienia pomocy słabszym i szacunek dla każdej żywej istoty – mówił prof. Roman Kołacz, który nie tylko podziękował władzom rosyjskiej uczelni za wyróżnienie, ale też podkreślił, że jest ono symbolem tego, że nauka nie zna granic i nie jest objęta restrykcjami politycznymi.– Misją naszych uniwersytetów jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy. Prowadzimy ją w oparciu o wolność badań naukowych i treści nauczania – dodał wyróżniony.

dr_h_c_kolacz-1
– Nauka nie zna granic – podkreślali prof. Kołacz i prof. Turiański
fot. archiwum prywatne

Profesor Roman Kołacz w swoim wykładzie nie krył, że przed uczelniami rolniczo-przyrodniczymi stoją szczególne wyzwania. Jednym z nich jest ilość i jakość produkowanej żywności. Obecnie na Ziemi żyje 7,5 miliarda ludzi, głoduje ok. 820 milionów z nich, a 15 milionów umiera rok w rok z głodu. Wśród tych 15 milionów blisko połowa to dzieci. Demografowie przewidują, że do 2050 roku na Ziemi będzie żyło blisko 10 miliardów ludzi.

– Ilu ludzi będzie skazanych na śmierć głodową, jeśli nie zwiększymy produkcji żywności? – pytał uczestników uroczystości prof. Roman Kołacz i od razu wyjaśnił, że według analiz Światowa Organizacja ds. Wyżywienia Ludności (FAO), by zaspokoić potrzeby żywnościowe ludzkości do 2050 roku należy podwoić produkcję roślinną, podnieść produkcję mleka z 835 milionów ton (w 2017 r.) do 1 miliarda 77 milionów ton (do 2050 r.), a mięsa podwoić z 269 do 464 milionów ton.

– Musimy sobie zadać pytanie, czy jest to możliwe przy produkcji prowadzonej metodami konwencjonalnymi jeśli doświadczamy  zmian klimatycznych prowadzących do ocieplenia klimatu, długotrwałych suszach, przy olbrzymim deficycie wody w wielu rejonach świata oraz coraz to nowych chorobach roślin i zwierząt? Na tak postawione pytanie odpowiedź jest jedna – nie, nie możemy zaspokoić potrzeb żywnościowych ludzkości do 2050 roku stosując tradycyjne metody produkcji. Jednocześnie tylko nasze, uniwersytetów i instytutów naukowych zaangażowanie w wykorzystanie najnowszych osiągnięć biotechnologii może zmienić te metody. Już dziś mamy wymierne, choć jeszcze nie wdrożone do praktyki rolniczej osiągnięcia nauki w zakresie agrobiotechnologii. Nowoczesne rolnictwo wymaga również większego zaangażowania naszych uniwersytetów w rolnictwo precyzyjne, zarówno w uprawach roślin, jak i hodowli zwierząt – tłumaczył prof. Roman Kołacz.

dr_h_c_kolacz-3
Podczas uroczystości był też czas na pamiątkowe zdjęcia – tutaj z żoną prof. Kołacza, Marią
fot. archiwum prywatne

Laudację prezentującą dorobek nowego doktora honoris causa Biełgorodzkiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego wygłosił rektor uczelni, profesor Aleksander Turiański, który podkreślił też znaczenie i efekty współpracy z  Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zainicjowanej przez prof. Kołacza jeszcze w czasie pełnienia przez niego funkcji prorektora UPWr.

Biełgorodzki Państwowy Uniwersytet Rolniczy kształci studentów na siedmiu wydziałach, w tym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, łącznie to blisko 8100 osób, w tym ok. 3 tys. studentów zagranicznych. Studenci korzystają z różnych form wymiany międzynarodowej, w tym również programu Erasmus. Rejon biełgorodzki słynie z wysokiej produkcji rolnej oraz bardzo wielu nowoczesnych ferm bydła, świń i drobiu zbudowanych w ostatnich latach według najnowszych technologii europejskich i amerykańskich.
kbk

Tagi