7 najlepszych prowadzących – wyniki ankietyzacji

Studenci ponownie ocenili swoich prowadzących – oto najlepsi ich zdaniem nauczyciele prowadzący zajęcia w letnim semestrze poprzedniego roku akademickiego. 
9 października 2019 roku

Po raz czwarty studenci ocenili swoich prowadzących w wypełniając po zakończeniu semestru ankiety w systemie USOSweb. Padły pytania m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania. Wszystkie ankiety były anonimowe.


ankietyzacja-sem-zimowy-2019-600

Na każdym wydziale i w każdej jednostce międzywydziałowej prowadzącej zajęcia ze studentami wybrano najlepiej ocenionego nauczyciela. Oto najlepsza siódemka w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

  • Prof. Adam Roman – dziekan Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt jest wśród najlepszych już po raz trzeci,

  • Prof. Anna Gliszczyńska z Katedry Chemii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności,

  • Dr Marcin Sobota – z Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – w zestawieniu po raz drugi, 

  • Prof. Paweł Chorbiński z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

  • Dr Sylwia Stegenta-Dąbrowska z Instytutu Inżynierii Rolniczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego,

  • Konrad Gagat – lektor języka francuskiego ze Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych,

  • Marcelina Łoboda – asystent w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.


mj