Inauguracja środowiskowa za nami

Uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem przedstawicieli wszystkich wrocławskich uczelni tradycyjnie już odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykład „Nauka dla przyszłości” wygłosił prof. Klaus von Klitinzg, laureat Nagrody Nobla.
2 października 2019 roku

Uroczysta inauguracja roku akademickiego wszystkich wrocławskich uczelni to spotkanie rektorów, profesorów, studentów, przedstawicieli samorządu i władz państwowych. Inauguracja zainicjowana kilka lat temu przez KRUWiO, czyli Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, podkreśla wspólne dążenia i cel, którym jest rozwój nauki i całego regionu.

W tym roku podczas inauguracji minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego rektora Politechniki Opolskiej, prof. Marka Tukiendorfa, a kulminacją spotkania w Oratorium Marianum był wykład laureata Nagrody Nobla prof. Klausa von Klitzinga – „Nauka dla Przyszłości”.

Podczas inauguracji wręczono również nagrody. Prezydent Wrocławia  przyznał prof. Markowi Ziętkowi, byłemu rektorowi Uniwersytetu Medycznego, Odznakę Honorową Wrocławia – Wrocław z wdzięcznością ,,Wratislavia Grato Animo”. Po raz pierwszy została wręczona nagroda marszałka województwa dolnośląskiego – za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju województwa marszałek Cezary Przybylski wyróżnił prof. Martę Płonkę z Akademii Sztuk Pięknych za jej pracę habilitacyjną. Nagroda ma trafiać do rąk autora najlepszej pracy opublikowanej w roku mijającym roku akademickim, a kluczem jest temat – związany z rozwojem i osiągnięciami regionu. Martę Płonkę wyróżniono za pracę habilitacyjną „Idea przekazu treści dzieł wybranych twórców. Autorskie opracowanie publikacji albumowych i wydawnictw katalogowych dla instytucji kultury i placówek dydaktycznych”. Wrocławską Nagrodę Naukową w tym roku otrzymał prof. Tadeusz Luty. Byłemu rektorowi Politechniki Wrocławskiej i wieloletniemu doradcy prezydenta miasta ds. środowiska akademickiego i nauki, wręczył ją przewodniczący kapituły dr Jacek Ossowski. Wyróżniono też majora Andrzeja Kufla, dowódcę-kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – wojewoda Paweł Hreniak przekazał mu odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną na jego wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

kbk