Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w rankingu szanghajskim!

W opublikowanym najnowszym rankingu szanghajskim UPWr w obszarze food science and technology zajął 208. miejsce na 300 najlepszych uczelni na świecie, a wrocławska weterynaria znalazła się na miejscu 241.
1 lipca 2019 roku

Po raz pierwszy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został odnotowany w rankingu szanghajskim w 2017 roku (za 2016 rok). W obrębie dyscypliny food science and technology zajęliśmy wtedy 255. miejsce wśród 300 najwyżej ocenionych uczelni na świecie. O sukcesie zdecydowała m.in. liczba cytowań – głównie prac autorów z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. W tym roku UPWr znalazł się na miejscu 208, to najwyższa pozycja wśród polskich uczelni prowadzących badania i kształcących w obszarze food science and technology. SGGW znalazło się na miejscu 210, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 257, a Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 269.

Po raz drugi w rankingu znalazły się nauki weterynaryjne, czyli Wydział Medycyny Weterynaryjnej – został odnotowany na 241. miejscu. Z polskich uczelni poszczególne pozycje zajmują: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (215), SGGW (218), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (276) i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (292),

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata nazywany jest też rankingiem szanghajskim – od miasta, w którym znajduje się Uniwersytet Jiao Tong, przy którym istnieje Institute of Higher Education. To w tej placówce zrodził się pomysł stworzenia rankingu analizującego kadrę naukową i studentów pod kątem zdobywania nagród w znaczących konkursach naukowych, liczby cytowań i publikacji w najważniejszych czasopismach naukowych.

ranking1

W najnowszym rankingu pierwsze miejsce zajął Harvard University, a spośród europejskich uczelni najwyższą – trzecią pozycję – zajął Uniwersytet w Cambridge. Najlepszą techniczną uczelnią według ARWU jest niezmiennie Massachusetts Institute of Technology, który zajął czwarte miejsce. Spośród polskich uczelni odnotowano dwie: Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, które awansując znalazły się w trzeciej i czwartej setce.

Ale w rankingu, oprócz całościowej oceny uczelni, uwzględniane są od niedawna też konkretne obszary badawcze i właśnie tutaj Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pojawił się w Rankingu Szanghajskim – w obrębie dyscypliny food science and technology i veterynary science.


ranking
Dr Xuejun Wang – menedżerka rankingu ARWU
fot. Krzysztof Wojciechowski (”Perspektywy”)

Wskaźniki, według których przeprowadzono analizę na potrzeby rankingu szanghajskiego to: PUB – minimalna liczba dokumentów zarejestrowanych w bazie WOS dla odpowiednich dyscyplin badawczych,  CNCI – Category Normalized Citation Impact, czyli stosunek cytowań prac w obrębie danej dyscypliny i jednostki do średniej cytowań światowej; TOP – liczba publikacji wydana w TOP Journals (20% czasopism z najwyższym wskaźnikiem IF); IC – International Collaboration, czyli współpraca międzynarodowa, obliczana na podstawie stosunku liczby publikacji, w których występowało co najmniej 2 lub więcej autorów z innych krajów niż kraj do którego afiliowali autorzy publikacji, do wszystkich publikacji, dla konkretnej dyscypliny badawczej i afiliacji oraz AWARD – czyli uzyskane przez autorów wyróżniające, znaczące dla nauki nagrody w momencie zatrudnienia pełnoetatowego w danej jednostce.

ds