Lwowsko-Wrocławska Szkoła Weterynaryjna

Lwowsko-Wrocławska Szkoła Weterynaryjna to projekt Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skupiony na wymianie doświadczeń. Za nami druga edycja.
 
25 czerwca 2019 roku

W szkoleniach, warsztatach i wykładach podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Lwowsko-Wrocławska Szkoła Weterynaryjna” ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczestniczyli prof. Zdzisław Kiełbowicz, prof.  Jakub Nicpoń i dr Janusz Bieżyński z Katedry i Kliniki Chirurgii, prof. Wojciech Niżański i dr Sylwia Prochowska z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, prof. Alina Wieliczko i dr Maciej Kuczkowski z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, prof. Krzysztof Kubiak, prof. Kamila Glińska-Suchocka, dr Jolanta Spużak  i prof. Marcin Jankowski z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. Konferencja odbywała się w czterech sekcjach tematycznych: chirurgii weterynaryjnej, położnictwa i ginekologii weterynaryjnej, chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób wewnętrznych i diagnostyki klinicznej zwierząt. Omawiano m.in.: praktyczne zastosowanie elastografii w medycynie weterynaryjnej, zagadnienia związane z diagnostyką różnicową przyczyn wymiotów oraz zasady leczenia wybranych chorób przewodu pokarmowego u psów i kotów. Przeprowadzono również zajęcia praktyczne poświęcone badaniom psów:  ultrasonograficznemu jamy brzusznej i endoskopii przedniego odcinka przewodu pokarmowego. W zajęciach praktycznych uczestniczyli lekarze z różnych regionów Ukrainy, pracownicy lwowskiej uczelni oraz studenci – badania wykonywali pod kontrolą wykładowców z UPWr u psów pacjentów, którzy zgłosili się na Wydział Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.

lwowsko_wroclawska_szkola_weterynaryjna-2
Prof. Wojciech Niżański z dr Sylwią Prochowską omawiali techniki wspomaganego rozrodu
fot. archiwum prywatne

Zespół prof. Niżańskiego, który od blisko dziesięciu lat prowadzi badania mające na celu zastosowanie technik wspomaganego rozrodu dla ratowania populacji ginących gatunków zwierząt i od roku współpracuje m.in. z Parkiem Zoologicznym Limpopo, przeprowadził pionierskie zabiegi biotechniczne u różnych gatunków kotowatych – wszystkich z czerwonej księgi IUCN. Rok temu pobrano i poddano kriokonserwacji nasienie tygrysa, zdeponowane w Banku genów działającym w Katedrze Rozrodu UPWr. W tym roku nie tylko przygotowano hormonalnie samicę tygrysa do sztucznej inseminacji, ale też przeprowadzono unikatowy zabieg.

lwowsko_wroclawska_szkola_weterynaryjna-5
W zajęciach diagnostycznych uczestniczyli studenci lwowskiej akademii i lekarze z terenu całej Ukrainy
fot. archiwum prywatne

– Badaliśmy też płodność samca serwala, u którego stwierdziliśmy trwałą niepłodność na tle afunkcji gonad. Przeprowadziliśmy kriokonserwację nasienia ocelota z Parku Zoologicznego w Truskawcu. I zajęliśmy się samicą ocelota, która mimo wielokrotnych prób rozmnażania, nie urodziła jeszcze potomstwa – mówi prof. Niżański i dodaje, że u zwierzęcia zrobiono USG, badania cytologiczne i endokrynologiczne. Okazało się, że przyczyną niepłodności są torbiele jajników i macicy. – Zaleciliśmy terapię i liczymy na jej pozytywne zakończenie i uzyskanie w przyszłości miotu od leczonej samicy – prof. Niżański zdradza, że następna wizyta w Limpopo Zoopark odbędzie się za rok – podczas kolejnej edycji szkoły zaplanowano pobranie gamet i sztuczną inseminację u jaguara.

lwowsko_wroclawska_szkola_weterynaryjna-1
Tygrysica z zooparku, u której przeprowadzono zabieg inseminacji

Wrocławska weterynaria od początku swojego istnienia, a więc od 1945 roku, odwołuje się do dziedzictwa Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, jednej z dwóch uczelni kształcących lekarzy medycyny weterynaryjnej w II Rzeczypospolitej. W 1944 roku większość jej polskich pracowników, którzy przeżyli okupację, wyjechała najpierw do Krakowa, a po zakończeniu II wojny światowej – do Wrocławia, gdzie dołączyła do zespołu prof. Stanisława Kulczyńskiego, zakładającego w mieście polską uczelnię, Uniwersytet Wrocławski. Współpraca UPWr z Akademią we Lwowie to jednak nie tylko sięganie do wspólnej tradycji i korzeni, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń, najnowszych możliwości w diagnostyce i leczeniu. Intensywne relacje wrocławskich weterynarzy z ich lwowskimi kolegami zaczęły się w 2003 roku, Lwowsko-Wrocławska Szkoła Weterynaryjna odbyła się już po raz drugi.
 
red. kbk