Drzewo dla profesora Tołpy

W parku im. Prof. Stanisława Tołpy Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu przeprowadził rewitalizację – sfinansowała ją firma Torf Corporation, odwołująca się do dorobku naukowego pierwszego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego.
19 czerwca 2019 roku

Z inicjatywy firmy Torf Corporation, która w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia, w parku im. Prof. Stanisława Tołpy odbyło się uroczyste posadzenie okolicznościowego drzewa, a tym samym symboliczne otwarcie i przekazanie zrewitalizowanej części parku, mieszkańcom Wrocławia.

tolpa-5
Podczas uroczystości zasadzono m.in. kosodrzewinę japońską
fot. Torf Corporation

Wśród zaproszonych gości mieliśmy przyjemność powitać córkę profesora – Ewę Tołpa-Szmidt z mężem, delegację uczniów ze szkoły nr 90 im. Stanisława Tołpy, współpracowników profesora, przedstawicielki Zarządu Zieleni Miejskiej i przedstawicieli fundatora.
 
– Dzięki środkom firmy Torf Corporation mamy zrewitalizowane ścieżki, cztery nowe ławki oraz zasadzoną zieleń. Jest to kosodrzewina i trawa rozplenica japońska – podkreśliła Aleksandra Zienkiewicz, rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

tolpa-4 
W parku wymieniono zniszczone ławki, uzupełniono kostkę i roślinność
fot. Torf Corporation

Pod koniec maja przeprowadzono rewaloryzację fragmentu parku, w którym stoi kamień upamiętniający postać profesora. Wszystkie prace, w ramach których zostały uzupełnione kompozycje roślinne oraz obrzeża z kostki kamiennej, wymienione ławki i naprawione alejki wykonano z inicjatywy i środków Torf Corporation, producenta kosmetyków Tołpa na bazie ekstraktu z torfu. Firma w swoich działaniach kontynuuje pasję pierwszego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który życie zawodowe i prywatne poświęcił badaniom substancji biologicznie czynnych zawartych w torfie.

tolpa-9 
W uroczystości uczestniczyli uczniowie profesora i jego córka
fot. Torf Corporation
Intencją pracowników Torf Corporation, zaangażowanych w projekt rewaloryzacji parku, jest przy tej okazji przypomnienie zmarłego w 1996 r. prof. Tołpy, który budował naukę w powojennym Wrocławiu i stał się międzynarodowym autorytetem w dziedzinie torfoznawstwa.

 
mat. red.

Tagi