UPWr i stowarzyszenie z Saksonii dla żywności

Utworzenie Centrum Dydaktycznego UPWr w Radomierzu – to jeden z efektów transgranicznego porozumienia podpisanego przez naszą uczelnię ze stowarzyszeniem Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB).
18 czerwca 2019 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i stowarzyszenie Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) współpracują od 2016 roku – trzy lata temu w sierpniu przy wsparciu Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa zrealizowano projekt „Żywność jest cenna – sieć dla zrównoważonego żywienia w Euroregionie Nysa”.

interregio-2
Porozumienie podpisali rektor UPWr Tadeusz Trziszka i prezes CBS Peter Neunert
fot. Tomasz Lewandowski

Transgraniczna grupa robocza, składająca się z przedstawicieli stowarzyszeń, zrzeszeń, instytucji i urzędów (m.in. naukowcy Politechniki Drezdeńskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawiciele stowarzyszenia „Slow Food”, prezes Banku Żywności, LGD) przeprowadziła analizę sytuacji w zakresie zrównoważonego żywienia, marnowania żywności oraz zasobów, które są zużywane do jej produkcji w Saksonii i w Polsce. Zdobyte doświadczenia, a przede wszystkim wiedza stały się punktem wyjścia do podpisania kolejnego porozumienia. Nowy projekt to „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”, którego głównym zadaniem jest wymiana doświadczeń, transfer wiedzy naukowej oraz intensyfikacja współpracy pomiędzy różnymi podmiotami z Polski i Saksonii.

interregio-1
Rozumienie znaczenia żywności to również dbałość i transfer wiedzy – podkreślał prof. Trziszka
fot. Tomasz Lewandowski

Praca – w sieci – zorganizowana będzie w grupach roboczych „nauka”, „gospodarka” i „transfer wiedzy”, a eksperckie zespoły przeprowadzą m.in. inwentaryzację materiałów edukacyjnych i projektów w zakresie zrównoważonego żywienia dla polskiej i saksońskiej społeczności. To krok do wypracowania wspólnych modeli edukacyjnych, które zostaną wdrożone wśród mieszkańców obszaru objętego INTERREG.

W ramach projektu zostaną opracowane oferty edukacyjne – dla różnych grup docelowych.  Wsparciem ma być dwujęzyczna platforma internetowa. Ważnym elementem realizacji projektu jest też utworzenie Centrum Dydaktycznego w Radomierzu oraz poprawa warunków edukacyjnych na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie, a cel jest jeden: wzrost kompetencji i świadomości ekologicznej.

interregio-4
Wartość projektu to blisko 800 tysięcy euro
fot. Tomasz Lewandowski

Liderem projektu jest CSB, które powstało w 1991 roku i może się pochwalić realizacją wielu projektów wspieranych przez Unię Europejską i Wolny Kraj Związkowy Saksonia. Od wielu lat CSB angażuje się w tematy związane ze zdrowym i zrównoważonym żywieniem. W Centrum Żywienia i Ziół Klasztoru St. Marienstern, a także na Farmie dla Dzieci i Młodzieży w Hoyerswerdzie organizuje m.in. lekcje dla uczniów i seminaria dla dorosłych. Od 2012 roku zaś sprawuje opiekę na inicjatywą wspieraną przez Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa „Żywność jest cenna” – jej celem jest wzrost świadomości wartości i pochodzenia żywności, a tym samym uwrażliwienie na odpowiedzialne obchodzenie się z nią i redukcję odpadów.

W uroczystości podpisania porozumienia, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym, udział wzięli m.in. rektor Tadeusz Trziszka, prezes CSB Peter Neunert, Thaddäus Ziesch – kierownik działu transgranicznego (koordynator), Daniel Gellner – kierownik działu Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi w Ministerstwie Saksońskiego Środowiska i Rolnictwa, Paweł Kurant – kierownik Wspólnego Sekretariatu  Polska – Saksonia 2014-2020 i Paweł Czyszczoń, dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Ze strony UPWr kierownikiem projektu jest prof. Monika Bronkowska, a jego koordynatorem dr Anna Ogły.  

opr. kbk