Nasi ludzie w Radzie Doskonałości Naukowej

Prof. Agnieszka Kita, prof. Jacek Bania i prof. Andrzej Kotecki zostali wybrani do Rady Doskonałości Naukowej. Łącznie do Rady wybrano 141 naukowców, reprezentujących dyscypliny naukowe wyodrębnione zgodnie z Ustawą 2.0.
4 czerwca 2019 roku

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w tajnym głosowaniu rekomendował troje naukowców z naszej uczelni jako kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. Prof. Jacek Bania był nominowany jako reprezentant weterynarii, prof. Agnieszka Kita – technologii żywności i żywienia, a prof. Ewa Łukaszewicz – zootechniki i rybactwa. Prof. Andrzej Kotecki został zgłoszony m.in. przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako reprezentant rolnictwa i ogrodnictwa.

rada_doskonalosci_naukowej
Prof. Jacek Bania, prof. Agnieszka Kita i prof. Andrzej Kotecki – członkowie RDN
fot. archiwum prywatne/Tomasz Lewandowski

30 kwietnia zakończyło się głosowanie na wszystkie zgłoszone z całej Polski kandydatury. Ostatecznie środowisko akademickie wybrało 141 osób, a spośród naukowców związanych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu do Rady dostali się Jacek Bania, Agnieszka Kita i Andrzej Kotecki. Jak można przeczytać na stronie ministerstwa nauki, doktorów habilitowanych i profesorów, którzy znaleźli się na liście uprawnionych do głosowania, było ponad 28 tysięcy, a frekwencja wyniosła niemal 63 procent.

Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. W skład RDN weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Skład Rady ustalany był poprzez wybory – w głosowaniu mogły uczestniczyć wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Uprawnionych do głosowania naukowców, którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach. Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona do głosowania w ramach danej dyscypliny mogła oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów. Wybory rozpoczęły się 12 kwietnia 2019 i trwały do 30 kwietnia 2019 roku. Swój głos można było oddać wyłącznie poprzez elektroniczny system wyborczy RDN.

Tagi