Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Chcesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym? Od 1 maja trwa rekrutacja na naszą uczelnię!
28 kwietnia 2019 roku


absolwenci


Wydziały Biologii i Hodowli Zwierząt, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Medycyny Weterynaryjnej, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Przyrodniczo-Technologiczny uruchamiają 28 kierunków studiów stacjonarnych. Nowością są studia na kierunku technologia i organizacja gastronomii.

W przypadku przesunięcia matur do terminarza rekrutacji zostaną wprowadzone zmiany, by wszyscy maturzyści mogli zastać objęci podstawowym naborem, który zazwyczaj ma miejsce po wynikach egzaminów maturalnych, znanych w początkach lipca. Z uwagą obserwujemy sytuację w szkołach i podejmowane decyzje dotyczące zarówno klasyfikacji, jak i przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

Tu znajdziesz informacje dotyczące zasad rekrutacji.

zasady_rekrutacji_2 krok_po_kroku_2 terminarz2 dokumenty3
Studia stacjonarne I stopnia

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

•    bezpieczeństwo żywności
•    bioinformatyka
•    biologia
•    biologia człowieka
•    zootechnika

znak_skrot_kolor

KATEGORIA NAUKOWA A


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności  

•    biotechnologia
•    technologia żywności i żywienie człowieka
•    zarządzanie jakością i analiza żywności
•    żywienie człowieka i dietetyka   
•    technologia i organizacja gastronomii NOWOŚĆ!

_resized_58x30_znak_skrot_kolor KATEGORIA NAUKOWA A+

_resized_119x30_logo_perspektyw I MIEJSCE W RANKINGU PERSPEKTYW, W KATEGORII NAUKI O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI


Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  

•    architektura krajobrazu
•    budownictwo
•    geodezja i kartografia
•    gospodarka przestrzenna
•    inżynieria bezpieczeństwa
•    inżynieria i gospodarka wodna
•    inżynieria środowiska


Wydział Medycyny Weterynaryjnej  

•    weterynaria  

_resized_38x20_znak_skrot_kolorKATEGORIA NAUKOWA A+ 

_resized_79x20__resized_119x30_logo_perspektyw I MIEJSCE W RANKINGU PERSPEKTYW


Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

•    agrobiznes
•    biotechnologia stosowana roślin
•    ekonomia
•    medycyna roślin
•    ochrona środowiska
•    odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami                              
•    ogrodnictwo
•    rolnictwo
•    technika rolnicza i leśna
•     zarządzanie i inżynieria produkcji


Najczęściej zadawane pytania