Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Chcesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym? Jest jeszcze szansa!
28 kwietnia 2019 roku


absolwenci


Wydziały Biologii i Hodowli Zwierząt, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Przyrodniczo-Technologiczny nadal oferują 14 kierunków studiów stacjonarnych.

Tu znajdziesz informacje dotyczące zasad rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów


zasady_rekrutacji_2 krok_po_kroku_2 terminarz2 dokumenty3

Studia stacjonarne I stopnia


Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt


•    bezpieczeństwo żywności

znak_skrot_kolor

KATEGORIA NAUKOWA A

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności


•    technologia żywności i żywienie człowieka
•    zarządzanie jakością i analiza żywności

znak_skrot_kolor

KATEGORIA NAUKOWA A+

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 


•    budownictwo
•    inżynieria bezpieczeństwa
•    inżynieria i gospodarka wodna
•    inżynieria środowiska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny


•    agrobiznes
•    biotechnologia stosowana roślin
•    medycyna roślin
•    ochrona środowiska                     
•    ogrodnictwo
•    rolnictwo
•    technika rolnicza i leśna


Najczęściej zadawane pytania


Studia stacjonarne II stopnia


•    bioinformatyka
•    biologia
•    biologia człowieka

Studia niestacjonarne I stopnia


•    budownictwo
•    rolnictwo
•    zootechnika

Studia niestacjonarne II stopnia


•    geodezja i kartografia
•    rolnictwo
•    zootechnika