Pożegnaliśmy prof. Henryka Skrabkę

Prof. Henryk Skrabka, były prodziekan i dziekan Wydziału Rolniczego, ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, członek Senatu i wieloletni kierownik Katedry Fizjologii Roślin AR, zmarł w wieku 93 lat.
19 kwietnia 2019 roku

Profesor Henryk Skrabka, wieloletni kierownik Katedry Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na emeryturę odszedł w 1992 roku.

prof_skrabka-2
Prof. Henryk Skrabka
fot. archiwum upwr

– Profesor był człowiekiem niezwykle skromnym, uczciwym i dobrym. Był niezwykle punktualny, pracowity i sumienny. W kontaktach ze współpracownikami, podwładnymi i studentami był zawsze wyrozumiały i cieszył się u nich dużym szacunkiem. Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, wrażliwy na codzienne problemy – mówi dr Edward Grzyś, który wiele lat współpracował z profesorem Skrabką. A dr Anna Demczuk dodaje: – Był promotorem mojego doktoratu. Pamiętam, że to były początki komputeryzacji, profesor już był starszym panem przed emeryturą, ale nalegał, że mam ją pisać na komputerze. To było naprawdę zaskakujące, bo nie wyglądał na kogoś, kto kocha nowinki technologiczne. Był szarmancki, szalenie elegancki, po prostu profesor w dobrym, starym stylu, a jednocześnie był otwarty na nowoczesność.

Profesor Henryk Skrabka urodził się 13 sierpnia 1926 r. w Czortkowie w województwie tarnopolskie. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, ale liceum już po II wojnie światowej – we Wrocławiu. W roku 1949 rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W 1963 roku obronił doktorat – jego rozprawa zatytułowana była „Współdziałanie auksyn z kwasem askorbinowym i glutationem w procesie kiełkowania ziarn pszenicy”. Habilitował się w 1977 roku – tym razem pisał o wpływie niektórych herbicydów na fotosyntezę, oddychanie i wzrost roślin. Był m.in. przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Centrum Koordynacji Badań „Mechanizm działania herbicydów i syntetycznych regulatorów wzrostu roślin”, oraz członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

kbk

Tagi