Absolutorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Ponad 40 nagród dla najlepszych i najbardziej zaangażowanych studentów medycyny weterynaryjnej – kolejny rocznik odebrał dyplomy i może być dumny z uzyskania tytułu lekarza weterynarii. 
15 kwietnia 2019 roku

Dyplomy ukończenia studiów, uzyskania doktoratów, nagrody, wyróżnienia, słowa uznania i wiele radości – tak można podsumować absolutorium studentów medycyny weterynaryjnej, na którym nie zabrakło oczywiście przyjaciół i bliskich tych, którzy opuszczają już mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i rozpoczynają swoje życie zawodowe. Podczas uroczystości po polsku wykład wygłosiła prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz, a dla studentów english division dr hab. Marcin Wrzosek.fot. Tomasz Lewandowski