Wyniki ankietyzacji – najlepsi prowadzący

Studenci podsumowali zimowy semestr roku akademickiego 2018/2019 oceniając wszystkich swoich prowadzących. Przedstawiamy najlepszych dydaktyków i wydziały, które zdobyły dodatkowy dzień wolny.
22 marca 2019 roku

Od 2017 roku każdy zakończony semestr studenci podsumowują oceniając swoich prowadzących. Na indywidualnych kontach w systemie USOSweb odpowiadają na pytania m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania.

Na każdym wydziale oraz w jednostkach międzywydziałowych został wyłoniony najlepiej oceniony przez studentów prowadzący zimowego semestru w roku akademickim 2018/2019:

  • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – prof. Adam Roman,
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – dr Ewa Piotrowska,
  • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – dr Jerzy Potyrała,
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej – dr Ewa Karuga-Kuźniewska,
  • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny – dr hab. Wojciech Pusz,
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Agnieszka Wróblewska,
  • Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych – Zdzisław Koczarski.

najlepsi_wykladowcy_2019_sem_zimowy

Dodatkowy dzień wolny zyskały wydziały, których studenci na wszystkich kierunkach wypełnili co najmniej 45% ankiet, czyli Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (52%) oraz Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (48%).

mj