Zielony uniwersytet – kolejny etap inwestycji

Zielony uniwersytet to termodernizacja budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Właśnie zakończono jej kolejny etap – ocieplenie budynków przy ul. Kożuchowskiej.
22 stycznia 2019 roku

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu to inwestycje realizowane dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z akceptacją i wsparciem Ministerstwa Energii w ramach Programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.

Wdrażanie nowoczesnych technologii ma służyć walce ze smogiem – poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla uzyskiwanej dzięki termomodernizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Na UPWr strategia zielonego uniwersytetu realizowana jest dzięki konkretnym inwestycjom. To zamontowanie paneli fotowoltaicznych i termomodernizacja budynków – hali sportowej przy Chełmońskiego, Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy pl. Grunwaldzkim oraz Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt przy Kożuchowskiej.

zielony_upwr
zielony_upwr-2
Budynek przy ul. Kożuchowskiej przed i po modernizacji
fot. archiwum UPWr

Całkowita wartość projektu po zawarciu umów z wykonawcami wynosi blisko 5,5 miliona złotych z czego kwota dofinansowania to prawie 3 miliony.
Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko; Unia Europejska - Fundusz Spójności