Mozart – współpraca naukowców z wrocławskimi firmami

Dwoje naukowców z weterynarii UPWr – prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak i prof. Michał Dzięcioł – wraz z wrocławskimi firmami zrealizuje projekty w ramach miejskiego projektu Mozart. 
3 stycznia 2019 roku

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART” łączy wrocławskich naukowców i firmy dla obopólnych korzyści. Firma dostaje możliwość skorzystania z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Naukowiec zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

W najnowszej edycji programu weźmie udział dwoje naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak wraz z przychodnią weterynaryjną Neovet zajmie się opracowaniem i wdrożeniem schematów badania kardiologicznego u psów i kotów poddawanych chemioterapii, które w każdym zakładzie leczniczym będzie mógł zastosować każdy weterynarz niespecjalizujący się w kardiologii.

prof_noszczyk_nowak
fot. Tomasz Lewandowski

Choroby nowotworowe są jednymi z najczęściej występujących chorób u psów i kotów, szczególnie tych starszych, powyżej 8. roku życia. Niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów wykazują działania toksyczne, w tym kardiotoksyczne, czyli uszkadzające serce. Realizacja projektu ma zapewnić lepszą opiekę weterynaryjną zwierząt poddawanych leczeniu onkologicznemu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów usługi. Przedsiębiorca, dzięki współpracy z naukowcem, będzie mógł skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia, a naukowiec uzyska doświadczenie z zakresu kardio-onkologii oraz pozyska materiał do badań naukowych.

Prof. Michał Dzięcioł i firma Inter Technologie przeprowadzą wspólnie badania nad możliwością zastosowania chemicznych i semiochemicznych substancji lotnych w modulacji zachowań ludzi.

prof_dzieciol
fot. Tomasz Lewandowski

Komunikacja semiochemiczna jest jednym z najstarszych sposobów komunikacji międzyosobniczej, wykorzystywanym przez większość organizmów żywych. U większości zwierząt zidentyfikowano tzw. narząd Jacobsona, który wraz z dodatkową opuszką węchową bierze udział w procesie detekcji feromonów. To właśnie możliwość wykrycia m.in. feromonów człowieka zostanie zbadana w projekcie przy pomocy technik EEG, EEG biofeedback oraz fMRI. Ocenie poddana zostanie także możliwości ich oddziaływania na wybrane parametry fizjologiczne oraz aktywność wybranych obszarów mózgu człowieka.

Efektem projektu ma być opracowanie nowych produktów o naukowo potwierdzonej aktywności, które wzbogaciłyby ofertę handlową firmy, a ich praktyczne zastosowanie mogłoby przyczynić się m.in. do wspomagania terapii zaburzeń nastroju u dzieci i dorosłych.

mj