Rekrutacja na studia II stopnia

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na UPWr. Do wyboru jest 21 kierunków studiów i aż 38 specjalności, w tym nowość – geodezja satelitarna. 
  19 grudnia 2018 roku

Zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to możliwość wyboru spośród 21 kierunków studiów II stopnia i aż 38 specjalności. Na kierunku geodezja i kartografia rusza nowa specjalizacja – geodezja satelitarna, która oferuję wiedzę z zakresu metod opracowania danych multi-GNSS, analizy i przetwarzania obserwacji satelitarnych, nawigacji satelitarnej oraz dynamiki orbit sztucznych satelitów Ziemi.

Nieco inne zasady rekrutacji obowiązują na polsko-chińskie specjalności na trzech kierunkach: architekturze krajobrazu, ogrodnictwie i zootechnice. Tu kompletowanie wymaganych dokumentów warto zacząć już teraz – jest ich naprawdę sporo. Dobrze śledzić też osobny terminarz rekrutacji dla tych specjalności.

Terminarz rekrutacji


naglowki_rekrutacyjne_drugi_stopien

Agrobiznes

Architektura krajobrazu

Biotechnologia

 •     biotechnologia żywności

Biotechnologia stosowana roślin

Budownictwo

 •     konstrukcje budowlane

Geodezja i kartografia

 •     gospodarka nieruchomościami
 •     geodezja gospodarcza
 •     geoinformatyka
 •     geodezja satelitarna – NOWOŚĆ

Gospodarka przestrzenna

 •     zarządzanie przestrzenią
 •     rynek nieruchomości

Inżynieria bezpieczeństwa

 •     bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 •     bezpieczeństwo ekologiczne

Inżynieria i gospodarka wodna

 •     gospodarka wodna
 •     zagospodarowanie wód opadowych
 •     inżynieria melioracyjna

Inżynieria środowiska

 •     technika sanitarna
 •     inżynieria wodna i melioracyjna
 •     gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii

Ochrona środowiska

 •     ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
 •     ochrona wód
 •     ekologia i ochrona przyrody
 •     zarządzanie ryzykiem środowiskowym
 •     gospodarowanie środowiskiem

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ogrodnictwo

Rolnictwo

 •     agronomia
 •     agroturystyka

Technika rolnicza i leśna

 •     inżynieria rolno-spożywcza
 •     inżynieria rolnicza i leśna

Technologia żywności i żywienie człowieka

 •     technologia żywności

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 •     zarządzanie i organizacja produkcji
 •     inżynieria produkcji rolniczej

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Zootechnika

Żywienie człowieka i dietetykanaglowki_rekrutacyjne_kontakt
W przejściu przez nowy system Internetowej Rekrutacji Kandydatów chętnie pomogą pracownicy Biura Rekrutacji. Odpowiedzą na każde pytanie, opowiedzą o kierunkach i wesprą dobrym słowem.

Kontakt z Biurem Rekrutacji UPWr

tel. 71 320 10 75
tel. 71 320 10 45
facebook.com/UPrekrutacja
Snapchat: upwroclaw
Instagram: upwr_rekrutacja
e-mail:

mj