Konwent UPWr zakończył działalność

Konstytucja dla Nauki, czyli Ustawa 2.0 likwiduje konwenty działające przy uczelniach. Na ostatnim posiedzeniu Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego padły słowa podziękowania za wspólną pracę, ale rozmawiano też o planach na przyszłość.
19 grudnia 2018 roku

Podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego jego przewodniczący prof. Bogusław Buszewski dziękował obecnym za zaangażowanie i współpracę.

– Naszym zadaniem i celem jest wspierać postulaty rektora. Ustawa 2.0 wprowadza wiele zmian i tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka, choć wiemy, że żegnamy się z humboldtowską koncepcją nauki. Wiemy też, że ten czas, z którym się żegnamy jest czasem sukcesów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który obecnie jest najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce i ma ambicje znaleźć się w wąskiej grupie uniwersytetów badawczych – powiedział prof. Buszewski.

konwent_rozwiazanie-2
Ostatnie posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się 18 grudnia 2018 roku
fot. Tomasz Lewandowski

Sukcesy UPWr w swojej prezentacji przedstawił rektor Tadeusz Trziszka, podkreślając, że trwają prace nad nowym statutem, który przewiduje powołanie, obok sześcioosobowej Rady Uczelni przewidzianej ustawą, również rady doradczej rektora.

– Chciałbym do niej zaprosić część członków Konwentu, a przy tworzeniu obu tych ciał chciałabym utrzymać dotychczasowe, dobre relacje, te wartości, które udało się nam wspólnie wypracować – powiedział prof. Tadeusz Trziszka, który przypomniał uczestnikom spotkania, że UPWr jest jedynym uniwersytetem rolniczym w kraju bez wydziału z oceną parametryczną C, może się za to pochwalić dwoma wydziałami z najwyższą oceną A+, jednym z A i dwoma – B. – Dzięki ostatniej ocenie parametrycznej zyskaliśmy 2 procent w naszym budżecie rządowych pieniędzy. Jeśli uda nam się dostać do grupy uniwersytetów badawczych, dotacja rządowa wzrośnie o 10 procent, co oznacza ponad 20 milionów złotych na rozwój – wyjaśniał rektor UPWr, dodając, że uniwersytet jest też w wąskiej grupie czterech uczelni będących liderami innowacyjności: w latach 2017-2018 zdobyto 40 miliony złotych na granty naukowe, B+R i wdrożenia. Uzyskano też 70 milionów złotych na budowę Centrum Innowacyjnych Technologii. Dużo uwagi prof. Trziszka poświęcił również programowi Zielonej Doliny, który powstaje we współpracy z władzami samorządowymi województwa i ma na celu nie tylko promocję postaw prozdrowotnych, ale przede wszystkim promocję regionalnych producentów zdrowej, certyfikowanej, żywności.

konwent_rozwiazanie-3
Rektor Tadeusz Trziszka przedstawił ostatnie sukcesy uczelni, mówił też o programie Zielonej Doliny
fot. Tomasz Lewandowski


Marek Winkowski, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego, podkreślił, że sukcesem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są wdrożenia patentowe. – To jest wyjątkowa sytuacja, bo patenty wychodzące z tej uczelni, wchodzą na rynek, można je znaleźć na półkach aptek – powiedział Marek Winkowski.

Członkom konwentu dziękował też prof. Roman Kołacz, który pełniąc funkcję rektora UPWr powołał go do życia. – Jesteśmy wzorem dla uczelni w Lublinie, Krakowie i Poznaniu. Tam też pracują nad zmianami wynikającymi z nowej ustawy, ale obserwują nasze działania i czerpią z naszych pomysłów, co daje ogromną satysfakcję. Chciałbym też powiedzieć, że jestem pełen uznania za ogrom pracy wykonany nad koncepcją Zielonej Doliny, która jest autorskim pomysłem profesora Trziszki – powiedział prof. Kołacz, dodając: – Mam duże doświadczenie w zarządzaniu uczelnią, bo to sześć lat funkcji prorektora i osiem rektora, ale my takich wyzwań nie mieliśmy. Kiedy patrzę z perspektywy czasu mogę jednak powiedzieć, że mam satysfakcje z tego, co zostawiłem. I wiem, państwo też będziecie mieli radość z tego ogromu pracy, który wykonujecie.

konwent_rozwiazanie-4
Przewodniczący Konwentu prof. Bogusław Buszewski
fot. Tomasz Lewandowski

Adam Grehl, były wiceprezydent Wrocławia wyrażając szacunek dla dorobku uczelni, przypomniał, że trwa obecnie czas budowania nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i ustalanie nowych priorytetów. – To ważne, by udało się ideę Zielonej Doliny przenieść ponad kadencyjność i wpisać w Regionalny Program Operacyjny – podpowiadał Adam Grehl, który poparł też pomysł utworzenia rady doradczej rektora. – To jest styl Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: otwartość, szukanie sprzymierzeńców, współpraca.

Uczestnicy ostatniego posiedzenia Konwentu UPWr otrzymali od rektora Tadeusza Trziszki dyplomy z podziękowaniami i grafii przedstawiające uczelnię.

kbk