Centrum Inżynierii Genetycznej UPWr

Analizy genotoksyczności (mutagenności) substancji bioaktywnych in vivo oraz badania onkologiczne i immunologiczne będą prowadzone w nowoczesnym Centrum Inżynierii Genetycznej, wyposażonym w unikalną na Dolnym Śląsku infrastrukturę badawczą.

 27 listopada 2018 roku

Wykorzystanie małych zwierząt laboratoryjnych jako modeli w badaniach biomedycznych jest na obecnym poziomie naszej wiedzy wciąż koniecznością – tłumaczy prof. Arkadiusz Miążek, dyrektor Centrum Inżynierii Genetycznej. Badania takie są wymagane przy procedurach rejestracyjnych leków, biopreparatów, metod leczenia oraz określania bezpieczeństwa nowych materiałów (np. nanomateriałów), z którymi mają kontakt ludzie.

cig-2
 fot. Tomasz Lewandowski

Z drugiej strony odbiór społeczny badań na modelach zwierzęcych jest negatywny lub co najwyżej neutralny w przypadku, gdy chodzi o testowanie nowych leków. Stąd działalność Centrum Inżynierii Genetycznej musi być poddana restrykcyjnym rygorom jakości, zgodności z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, dobrej praktyki laboratoryjnej oraz ciągłej troski o wdrażanie zasad 3R: zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Wszystkie te działania minimalizują liczbę wykorzystywanych zwierząt oraz ich cierpienie.

Wyposażenie Centrum pozwala na hodowlę i prowadzenie badań biomedycznych – podstawowych i przedklinicznych – in vivo na modelach małych zwierząt, w środowisku wolnym od specyficznych patogenów i w rygorze dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP). Stworzenie centrum kosztowało blisko 5,5 mln zł, w większości pieniądze pochodziły z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mają wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu technik inżynierii genetycznej do tworzenia zmodyfikowanych genetycznie komórek i zwierzęcych modeli badawczych. Obecnie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich prowadzone są badania nad mechanizmami molekularnymi oporności na chemioterapię komórek raków piersi. Trwają także badania nad biologią limfocytów T, chorobami neurodegeneracyjnymi i chorobami otępiennymi wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

cig
fot. Tomasz Lewandowski


– Przed otwarciem centrum dużo czasu i środków poświeciliśmy na szkolenie naszych pracowników w najlepszym laboratorium referencyjnym w USA – Jackson Laboratory, które co roku prowadzi praktyczne szkolenia z wykonywania, często bardzo skomplikowanych, zabiegów chirurgicznych na zwierzętach. Chodzi o to, żeby nie szukać najlepszego sposobu wykonywania znanych procedur lecz wykonywać je wedle najlepszych wzorców, bez zadawania zwierzętom niepotrzebnego bólu i stresu– mówi dyrektor centrum.

Centrum Inżynierii Genetycznej UPWr będzie również miejscem szkolenia studentów i doktorantów, a doświadczenie naukowców w przeprowadzaniu badań będzie wykorzystywane do optymalizacji badań zlecanych przez kontrahentów.