Ustawa o szkolnictwie wyższym: czas konsultacji

Pięć komisji, które zajmą się przygotowaniem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zmiany związane z wejściem w życie reformy szkolnictwa wyższego, mają narzędzie – e-platformę, poprzez którą można zgłaszać uwagi, pomysły oraz pytania związane z procesem wdrażania Konstytucji dla Nauki. 
22 października 2018 roku

E-platforma to narzędzie, poprzez które każdy pracownik może przekazać swoje pomysły, uwagi, opinie dotyczące wdrażania zmian wynikających z wejścia w życie reformy szkolnictwa wyższego, związane zarówno z funkcjonowaniem całej uczelni, administracji, jak i wydziału, na którym jest zatrudniony, dyscyplin naukowych czy organizacji struktur uczelni. Sygnalizowane problemy poprzez e-platformę będą trafiały do jednej z pięciu komisji i podkomisji, które będą analizowały zgłaszane kwestie. Wpisy na e-platformie będą dostępne tylko dla odbiorców, nie będą miały do nich dostępu osoby spoza komisji powołanych przez rektora.

e-platforma


platforma
kbk