Wyniki ankietyzacji – najlepsi prowadzący

Po raz drugi studenci podsumowali zakończony semestr oceniając wszystkich swoich prowadzących. Na każdym wydziale wybrany został najlepszy dydaktyk, a dwa zyskały także dodatkowy dzień wolny.
10 października 2018 roku

Nowa forma ankietyzacji – czyli 10 dni na ocenienie prowadzących z zakończonego semestru, formularze do wypełnienia na indywidualnych kontach w systemie USOSweb i pytania m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania. Studenci wzięli w niej udział po raz drugi, tym razem oceniając semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

najlepsi_wykladowcy_2018_sem_letni

Na każdym wydziale został też wyłoniony najlepiej oceniony przez studentów prowadzący:
  • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – prof. Adam Roman,
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – dr Ewa Piotrowska,
  • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – dr Marcin Sobota,
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej – prof. Bożena Obmińska-Mrukowicz,
  • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny – dr Włodzimierz Kita.

Dodatkowy dzień wolny zyskały wydziały, których studenci na wszystkich kierunkach wypełnili co najmniej 45% ankiet, czyli Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (52%) oraz Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (45%).

Studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności – najlepsi w poprzedniej ankietyzacji – otrzymali już nagrodę specjalną. Zgodnie z ich prośbą na wydziale stanęła kserokopiarka, z której będą mogli korzystać za pomocą legitymacji studenckiej.   
mj