Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

3 października społeczność Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. To będzie czas wyzwań i zmian.
4 października 2018 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zainaugurował rok akademicki 2018/2019. W auli im. Jana Pawła II zebrały się władze uczelni, przedstawiciele wydziałów, studenci i zaproszeni goście.

– Niezłomni i z poczuciem powagi oraz odpowiedzialności kontynuujemy rozpoczęte dzieło doskonalenia uczelni, aby wprowadzić ją do grupy uczelni typu Premium, tj.: uczelni badawczej, charakteryzującej się doskonałością naukową we wszystkich reprezentowanych dyscyplinach, poprzez realizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej na możliwie najwyższym poziomie. Zdecydowały o tym kategorie naukowe wydziałów uzyskane w ostatniej ocenie parametrycznej, jak i posiadane uprawnienia akademickie – mówił rektor UPWr, Tadeusz Trziszka. – Wicepremier Jarosław Gowin na krajowej inauguracji w Warszawie powiedział, że Konstytucja dla Nauki daje uczelniom wolność, a zarazem odpowiedzialność. Otwiera drzwi dla przyspieszenia rozwoju, m.in. poprzez istotne wsparcie finansowe dla uczelni. Cenimy te słowa i liczymy na realizację tej przełomowej ustawy. Na uroczystości w Warszawie premier Mateusz Morawiecki podkreśli wartość elit w rozwoju mocnego państwa. To my akademicy mamy tworzyć elity. To na nas spada odpowiedzialność za przyszłość Polski. 100 lat temu uzyskaliśmy niepodległość. Wykorzystajmy wiedzę historyczną i nie dopuśćmy do powtórzenia błędów z przeszłości.

inauguracja_2018_2019
fot. Tomasz Lewandowski

Podczas inauguracji immatrykulowani zostali studenci pierwszego roku studiów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie: „Przystępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ślubuję uroczyście: zdobywać sumiennie wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i obyczajów akademickich, dbać o poszanowanie przepisów prawa”.

Dwudziestu świeżo habilitowanych doktorów odebrało z rąk rektora i dziekanów promocje, najlepsi absolwenci uczelni otrzymali wyróżnienia i nagrody za Najlepszy Dyplom Roku. Wręczono także odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

inauguracja_2018_2019-2
fot. Tomasz Lewandowski

Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” otrzymał dr Wojciech Myślecki – absolwent i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, działacz opozycji w PRL, a obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp. Dr Myślecki z UPWr współpracuje od lat 90. Brał udział w tworzeniu Wrocławskiego Parku Technologicznego i klastra NUTRIBIOMED, wspierał powstanie programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Od 2016 r. jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Safoura Reza – studentka V roku weterynarii pochodząca z Francji – odebrała statuetkę „Sapere Aude” przyznawaną przez rektora wybitnym studentom. Safoura jest zwyciężczynią konkursu INTERSTUDENT dla najlepszych zagranicznych studentów uczących się w Polsce, członkinią samorządu wydziałowego i Zarządu Samorządu Studentów UPWr. Aktywnie działa w SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje, wspiera innych studentów z zagranicy, angażuje się w akcje charytatywne.

inauguracja_2018_2019-3
fot. Tomasz Lewandowski

Najważniejszym punktem inauguracji było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Bogusławowi Buszewskiemu, który jako specjalista z zakresu chemii analitycznej, twórca polskiej szkoły chromatografii, wybitny uczony i pedagog, współpracuje z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności od niemal 30 lat. W wykładzie inauguracyjnym prof. Buszewski mówił o prawdzie i jej znaczeniu w nauce (choć nie tylko).

inauguracja_2018_2019-4
fot. Tomasz Lewandowski

Głos zabrała także nowa przewodnicząca Samorządu Studentów UPWr, Anna Lipowska, która zwróciła się do pierwszoroczniaków: – Kilka lat temu też byłam na waszym miejscu, co tu kryć – lekko wystraszona. Nowi ludzie, nowe wyzwania, wielka odpowiedzialność. I mnóstwo pytań w głowie: czy wybrałam dobrą uczelnię? Czy dam sobie radę na studiach? Czy odnajdę się tutaj? Dziś wiem, że ten lęk nie był wyjątkowy, że każdy z nas, kiedy podejmuje wyzwanie swojego życia, bo przecież studia takim wyzwaniem są, przeżywa chwilę niepewności i zwątpienia. Dziś też mogę wam powiedzieć, że dacie radę. Z perspektywy tych kilku lat, które minęły od tamtego pierwszego dnia pełnego lęku, wiem, że studia okażą się najlepszym czasem w waszym życiu. Poznacie świetnych ludzi, nawiążecie przyjaźnie, zdobędziecie doświadczenia, które zabierzecie ze sobą w dorosłość.

inauguracja_2018_2019-5
fot. Tomasz Lewandowski

List od premiera Jarosława Gowina przeczytał podczas inauguracji jego doradca społeczny, Piotr Dytko. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał także, podobnie jak inne uczelnie w kraju, symboliczny czek na obligacje Skarbu Państwa w wysokości ponad 30 mln zł.

Przemówienie rektora Tadeusza Trziszki

Przemówienie przewodniczącej Samorządu Studentów UPWr

Listy gratulacyjne


mj