Wydział Medycyny Weterynaryjnej UPWr z oceną parametryczną A+

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podczas ostatniej oceny parametrycznej uzyskał notę A. Po odwołaniu się do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) wrocławska weterynaria może się chwalić najwyższą kategorią naukową A+.
24 lipca 2018 roku

– Uzyskanie A+ to efekt wielkiego wysiłku pracowników wydziału, zarówno kadry zarządczej, jak i  pracowników naukowo-dydaktycznych i inżynieryjno-technicznych. Teraz jednak czeka nas równie ciężka praca, by tę najwyższą ocenę utrzymać – mówi dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Krzysztof Kubiak.

weterynaria2
fot. Tomasz Lewandowski

Podczas ostatniej oceny parametrycznej zakończonej w roku 2017 wydział uzyskał kategorię A. Jednak od decyzji Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) złożono odwołanie. Jak podkreśla dziekan, uznano, że w ocenie nie uwzględniono wszystkich osiągnięć wydziału, co dotyczyło zwłaszcza efektów działań na rzecz gospodarki. Dlatego też zależało nam na przeprowadzeniu ponownej oceny eksperckiej.

–  W odwołaniu podkreśliliśmy innowacyjność badań na wydziale, między innymi zrealizowanych w ramach dużego programu Demonstrator+, za który przyznano nam nagrodę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Po ponownej ewaluacji wskaźników naukometrycznych uzyskaliśmy kategorię A+, która jest nie tylko dla nas, ale też dla ośrodków z nami współpracujących i studentów potwierdzeniem marki i gwarancją najwyższej jakości prowadzonych przez nas badań – dodaje dziekan Kubiak, przyznając, że za oceną idą też korzyści finansowe w postaci wzrostu dotacji statutowej i dydaktycznej – jednostki kategorii A+ mają gwarancję wyższych nakładów na naukę.

Prof. Kubiak nie kryje też, że bardzo duże znaczenia dla oceny miało przyznanie wydziałowi statusu KNOW.

weterynaria1
fot. Tomasz Lewandowski

– To jest ostatni rok realizacji KNOW-u, który przełożył się przede wszystkim na wzrost liczby wysoko punktowanych prac. Mieliśmy do dyspozycji sporą pulę pieniędzy, z których sfinansowaliśmy publikowanie artykułów w czasopismach rangi światowej – dodaje dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

kbk