Doktorantka UPWr stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Żaneta Król z zespołu „BioActive Team” realizującego badania pod kierunkiem prof. Andrzeja Jarmoluka została wyróżniona stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
11 czerwca 2018 roku

Stypendium Fundacji to kolejne wyróżnienie dla Żanety Król, która w tym roku znalazła się też w finale konkursu Młode Talenty w kategorii „Sukces w zakresie innowacji”.

– Za co wyróżniła mnie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej? Myślę, że za całość mojego dotychczasowego dorobku naukowego. Ponadto, w samych wytycznych do konkursu podkreślono, że będzie zwracana szczególna uwaga na innowacyjność. A ponieważ za innowacyjność prowadzonych badań już wcześniej byłam nagradzana, sądzę, że to był klucz do wyróżnienia mnie – mówi Żaneta Król, która w gronie tegorocznych stypendystów jest jedyną reprezentantką uczelni przyrodniczych.

zaneta_krol-1
Praca doktorska Żanety Król jest już po dwóch recenzjach – bardzo dobrych
fot. Tomasz Lewandowski

Żaneta Król dyplom magisterski obroniła w 2013, uzyskując pierwszą lokatę na Kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz tytuł Najlepszy Dyplom Roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Komitet Naukowy I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014”, przyznał jej nagrodę w kategorii „Najlepszy referat” (wspólnie z Natalią Ulbin-Figlewicz, Dominiką Kulig, Ewą Brychcy), w 2014 roku za pracę dotyczącą biopolimerów zdobyła II nagrodę w konkursie organizowanym przez FSNT NOT we Wrocławiu, rok później została laureatką V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie zdobyła srebrny medal i wyróżnienie przyznane indywidualnie przez naukowców z Iranu. Aktualnie kończy półroczny staż w Katedrze Chemii na Uniwersytecie w Zagrzebiu. – Pracuję w projekcie, w ramach którego zajmuję się kapsułkowaniem substancji biologicznie czynnych w mikrosferach biopolimerowych, czyli w dalszym ciągu kontynuuję swoją pracę z materiałami biopolimerowymi – mówi Żaneta Król i dodaje: – Szefem zespołu „BioActive Team” jest prof. Andrzej Jarmoluk, jednocześnie pomysłodawca całego projektu, natomiast badania, którymi się zajmuję i które zaowocowały patentem, stanowią integralną część mojego doktoratu.

Stypendium przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej to 28 tysięcy złotych wypłacane w czterech transzach. Stypendysta może je wydać na to, co sam uzna za ważne dla niego – ideą tego wsparcia jest stworzenie warunków, które pozwolą młodemu badaczowi skupić się tylko na pracy naukowej. – Rodzina oczywiście cieszy się z kolejnego wyróżnienia. Ja oczywiście też – przyznaje doktorantka UPWr i zdradza, że po powrocie ze stażu w Chorwacji w planach ma obronę doktoratu i urlop – wychodzi za mąż. Od października wraca do Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością kontynuować badania.

Prof. Andrzej Jarmoluk, mentor i opiekun doktoratu Żanety Król, pytany, czy „BioActive Team” jest skazany na sukces, odpowiada z uśmiechem: – Nigdy nic nie jest skazane na sukces, to jest kwestia wyboru tematu czy też inspiracji, które o tym wyborze decydują. Równie ważni są odpowiedni ludzie, kompetentni, zdolni, pracowici, obowiązkowi, oraz warunki do pracy i możliwości finansowania badań. Dopiero przy splocie takich uwarunkowań jest szansa, że coś staje się sukcesem, ale i tak trzeba pamiętać, że nie każdy pomysł, który wydaje się rokujący, sprawdza się w rzeczywistości przemysłowej. Czasem udaje się dokonać czegoś, co znajduje zastosowanie w praktyce i nie jest li tylko osiągnięciem laboratoryjnym lub teoretycznym.

W przypadku Żanety Król coś takiego się wydarzyło. 

– Pierwszy raz zetknąłem się z nią na egzaminie inżynierskim, na którym czasem pozwalam sobie popytać dogłębniej. Wtedy też pytałem i na każde kolejne pytanie dostawałem odpowiedź. Moje zdumienie rosło, postawiłem oczywiście piątkę, ale zaproponowałem też już po egzaminie: „Zapraszam do wykonania pracy magisterskiej pod moją opieką, jeżeli tylko zainteresują panią zagadnienia, którymi się zajmujemy…” – wspomina szef zespołu „BioActive Team”.

algany_geneva-1
Stypendystka FNP Żaneta Król i szef zespołu „BioActive Team” prof. Andrzej Jarmoluk
fot. Tomasz Lewandowski

Nowa magistrantka otrzymała temat z obszaru badań realizowanych przez zespół prof. Jarmoluka, a praca którą wykonała uzyskała nagrodę – „Najlepszy Dyplom Roku” przyznawaną przez uczelnię w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Pomimo iż temat dysertacji doktorskiej był innowacyjny i nowatorski – nie udało się na niego zdobyć żadnego grantu. Na szczęście były możliwości wykorzystania bazy laboratoryjnej i zaplecza odczynnikowego stworzonego przy realizacji projektu „OVOCURA” profesora Tadeusza Trziszki. Jak podkreśla prof. Jarmoluk, w trakcie realizacji pracy doktorskiej Żaneta Król potwierdziła swoje wcześniej już ujawniane cechy tj. zdolności intelektualne, pracowitość, kreatywność, samodzielność, spolegliwość, sumienność i rzetelność. – Rozprawa doktorska Żanety Król jest już po recenzjach, obaj recenzenci uważają, że należy ją wyróżnić. Od lutego 2017 doktorantka zatrudniona jest na etacie asystenta w Katedrze. Mam nadzieję, że po powrocie ze stażu naukowego w Zagrzebiu, Żaneta będzie rozwijać metody badawcze, których się tam nauczy.

Prof. Jarmoluk, pytany o to, jaka jest rola mentora mówi: – Rolą opiekuna naukowego jest czuwanie nad tym, by młody człowiek, który jest pod jego skrzydłami, nie popełniał błędów dla niego przykrych. Mentor powinien dzielić się swoim doświadczeniem z kimś, kto może być genialny, ale tego doświadczenia nie ma, bo przecież zdobywa się je latami poprzez własne porażki i sukcesy. Muszę przyznać, że tworząc zespół „BioActive Team” miałem szczęście współpracować z bardzo zdolnymi i kreatywnymi młodymi ludźmi. Do prawidłowego funkcjonowaniu zespołu naukowego konieczne jest partnerstwo i możliwości samorealizacji jego członków. Oczywiście młody człowiek, w którego uczelnia inwestuje, powinien reprezentować wysoki poziom intelektualny, posiadać szerokie horyzonty wiedzy, umiejętności współpracy w zespole oraz cechować się wysoką kulturę osobistą. Cieszy mnie, że wszystkie moje doktorantki takie właśnie były. Pierwsza uzyskała habilitację przed 35. rokiem życia. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim, ale niedługo wraca. Mam nadzieję, że za parę lat, kiedy pożegnam się z uczelnią i przejdę na emeryturę, moje wychowanki będą rozwijać zainicjowane w zespole kierunki badań. To szalenie ważne, by w nauce była kontynuacja myśli i następstwo pokoleń.

***
Żaneta Król jest współautorką 8 oryginalnych prac twórczych, których sumaryczny Impact Factor wynosi 24,313 a suma punktów MNiSW 285, jednego patentu, 41 doniesień naukowych oraz 10 wystąpień ustnych również o zasięgu międzynarodowym. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. W listopadzie 2015 jury 9. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków przyznało jej złoty medalem z wyróżnieniem za wynalazek, którego jest współtwórcą. Ponadto, zajęła I miejsce w konkursie w kategorii „Najlepszy referat” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Wkraczając w świat nauki 2014” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz III miejsce w kolejnej edycji konkursu. W grudniu 2016 roku otrzymała list z podziękowaniami od prorektora ds. studenckich i edukacji za działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz uczelni, a w 2017 roku zdobyła Nagrodę Rektora I stopnia w dziedzinie naukowej za pracę zespołową. W roku 2018 została finalistką konkursu „Młode Talenty” organizowanego przez Dolnośląski Klub Kapitału pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego.
kbk