UPWr w rankingu „Perspektyw” 2018

Weterynaria i nauki o żywności i żywieniu na pierwszym miejscu w rankingu kierunków studiów „Perspektyw”. UPWr najlepiej wypadł w kategorii prestiż i potencjał naukowy, zajmując ogółem 34. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.
29 maja 2018 roku

Ranking uczelni akademickich jest od kilkunastu lat przygotowywany przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”. W tym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zajął 34. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, a 3. wśród uczelni przyrodniczych.

Pod ocenę branych było 7 kategorii: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje, umiędzynarodowienie. UPWr najlepiej wypadł pod względem potencjału naukowego (13. miejsce w kraju) i prestiżu (20. miejsce).

perspektywy2018_1
fot. Tomasz Lewandowski

Przy obliczaniu potencjału naukowego uczelni brane pod uwagę były takie czynniki jak: ocena parametryczna wydziałów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie. W przypadku prestiżu liczyła się z kolei liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej oraz uznanie międzynarodowe.

„Perspektywy” przeprowadziły również ranking najlepszych kierunków studiów – pod uwagę są tu brane m.in. jakość przyjętych na studia, ekonomiczne losy absolwentów, uprawnienia wydziałów do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, publikacje naukowe pracowników, cytowania i ocena prametryczna, akredytacje międzynarodowe, patenty i prawa ochronne.

Na pierwszym miejscu znalazły się w tym roku dwa kierunki prowadzone na UPWr: weterynaria (w zeszłym roku na 2. pozycji) i nauki o żywności i żywieniu (w 2017 r. na miejscu 4.). Oba zdobyły 100% punktów.

perspektywy2018_2
fot. Tomasz Lewandowski

Wysokie pozycje zajęły także: biotechnologia (3. miejsce), zootechnika (4. miejsce) i architektura krajobrazu (5. miejsce).

mj